ایران ضایعات

قیمت ضایعات کریستال - GPPS

قیمت خریداران ضایعات کریستال - GPPS

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

22,000

22,000

02/09/18

مشاهده

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

02/09/18

مشاهده

صنایع پلاستیک گل نرگس

تهران - ری

تهران

24,500

24,500

02/09/16

مشاهده

بنگاه یاس

تهران - ری

تهران

19,000

19,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

22,000

22,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

18,000

18,000

02/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

20,000

20,000

02/09/12

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

15,000

15,000

02/08/24

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

17,000

17,000

02/08/20

مشاهده

تولیدی کریستال احمدی

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

02/08/18

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

18,000

18,000

02/08/10

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

15,000

15,000

02/08/08

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

23,000

23,000

02/08/01

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

20,000

20,000

02/07/25

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

تهران

20,000

20,000

02/06/21

مشاهده

بنگاه محسن احمدی

تهران - ری

تهران

20,500

20,500

02/05/26

مشاهده

ماهان سپهر امیر

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

02/04/20

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

19,000

19,000

02/04/17

مشاهده

تولیدی کریستال علوی

تهران - ری

تهران

23,000

23,000

02/03/31

مشاهده

پرس کارتن المهدی

تهران - بهارستان

تهران

19,000

19,000

02/02/30

مشاهده

بنگاه محمد رضایی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

23,000

23,000

01/12/01

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

12,000

12,000

01/06/14

مشاهده

تولیدی حیدری

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/01/21

مشاهده

ضایعات پارس

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

15,000

15,000

00/11/18

مشاهده