ایران ضایعات

قیمت ضایعات سی پی یو - CPU

قیمت خریداران ضایعات سی پی یو - CPU

بنگاه مهدی احمدی

تهران - تهران

تهران

850,000

850,000

02/08/23

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

700,000

700,000

02/08/21

مشاهده

بازیافت فلزات طلایی

تهران - رباط کریم

تهران

620,000

620,000

02/08/06

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

400,000

400,000

02/07/30

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

670,000

670,000

02/07/16

مشاهده

بنگاه سعادت

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

700,000

700,000

02/06/21

مشاهده

زرگران

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

650,000

650,000

02/06/07

مشاهده

بازیافت فلزات شاهین شهر

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

710,000

710,000

02/05/31

مشاهده

بنگاه الوند سیستم

همدان - همدان

همدان

550,000

550,000

02/05/24

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

720,000

720,000

02/05/22

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

750,000

750,000

02/05/15

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

460,000

460,000

02/04/16

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

815,000

815,000

02/03/21

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

650,000

650,000

02/02/20

مشاهده

بنگاه افسر

تهران - تهران

تهران

590,000

590,000

02/01/26

مشاهده

بنگاه پارس مهدی

تهران - ری

تهران

1,200,000

1,200,000

02/01/21

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

600,000

600,000

01/11/02

مشاهده

بنگاه ماراش

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/10/17

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

450,000

450,000

01/09/21

مشاهده

ضایعات الکترونیک آسیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

500,000

500,000

01/05/18

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

400,000

400,000

01/03/29

مشاهده

ضایعات الکترونیک جهان

تهران - تهران

تهران

600,000

600,000

01/01/30

مشاهده

بنگاه رامین

همدان - همدان

همدان

610,000

610,000

00/12/28

مشاهده

بنگاه شهرزاد

تهران - تهران

تهران

410,000

410,000

00/02/19

مشاهده

بنگاه آرشا

تهران - رباط کریم

تهران

300,000

300,000

99/11/20

مشاهده