ایران ضایعات

قیمت ضایعات سی پی یو - CPU

قیمت خریداران ضایعات سی پی یو - CPU

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

650,000

650,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

700,000

700,000

02/01/04

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

652,000

652,000

02/01/04

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

600,000

600,000

02/01/03

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

744,000

744,000

02/01/03

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

630,000

630,000

02/01/03

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

650,000

650,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

750,000

750,000

02/01/01

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

600,000

600,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

1,200,000

1,200,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

750,000

750,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

750,000

750,000

01/12/27

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

615,000

615,000

01/12/26

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

400,000

400,000

01/12/23

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

400,000

400,000

01/12/22

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

600,000

600,000

01/12/22

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

750,000

750,000

01/12/21

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

650,000

650,000

01/12/21

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

450,000

450,000

01/12/20

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

700,000

700,000

01/12/16

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

650,000

650,000

01/12/14

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

800,000

800,000

01/12/14

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

700,000

700,000

01/12/13

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

1,000,000

1,000,000

01/12/12

مشاهده

بنگاه افسر

تهران - تهران

تهران

685,000

685,000

01/12/12

مشاهده