ایران ضایعات

قیمت ضایعات سی پی یو - CPU

قیمت خریداران ضایعات سی پی یو - CPU

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

820,000

820,000

02/07/05

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

700,000

700,000

02/07/05

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

600,000

600,000

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

540,000

540,000

02/07/05

مشاهده

ضایعات الکترونیک افشار

مرکزی - اراک

مرکزی

700,000

700,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

700,000

700,000

02/07/04

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

700,000

700,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

800,000

800,000

02/07/03

مشاهده

ضایعات کامپیوتر اینتل

همدان - بهار

همدان

750,000

750,000

02/07/02

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

650,000

650,000

02/06/31

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

600,000

600,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

800,000

800,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه مهدی احمدی

تهران - تهران

تهران

800,000

800,000

02/06/29

مشاهده

بازیافت فلزات طلایی

تهران - رباط کریم

تهران

800,000

800,000

02/06/29

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

750,000

750,000

02/06/25

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

950,000

950,000

02/06/21

مشاهده

بنگاه سعادت

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

700,000

700,000

02/06/21

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

1,800,000

1,800,000

02/06/19

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

800,000

800,000

02/06/12

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

600,000

600,000

02/06/11

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

1,000,000

1,000,000

02/06/11

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

1,080,000

1,080,000

02/06/09

مشاهده

زرگران

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

650,000

650,000

02/06/07

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

700,000

700,000

02/06/05

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

750,000

750,000

02/06/04

مشاهده