ایران ضایعات

قیمت ضایعات سی پی یو - CPU

قیمت خریداران ضایعات سی پی یو - CPU

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

520,000

520,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

600,000

600,000

01/09/04

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

700,000

700,000

01/09/03

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

420,000

420,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

550,000

550,000

01/09/03

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

700,000

700,000

01/09/02

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

400,000

400,000

01/09/01

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

520,000

520,000

01/09/01

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

539,000

539,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

550,000

550,000

01/08/30

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

600,000

600,000

01/08/30

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

600,000

600,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

500,000

500,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

640,000

640,000

01/08/29

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

600,000

600,000

01/08/28

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

550,000

550,000

01/08/25

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

750,000

750,000

01/08/18

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

530,000

530,000

01/08/17

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

412,500

412,500

01/08/16

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

700,000

700,000

01/08/14

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

720,000

720,000

01/08/14

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

380,000

380,000

01/08/02

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

720,000

720,000

01/07/29

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

500,000

500,000

01/07/27

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

460,000

460,000

01/07/21

مشاهده