ایران ضایعات

قیمت ضایعات سی پی یو - CPU

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات سی پی یو - CPU

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

450,000

450,000

01/04/10

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

520,000

520,000

01/04/09

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

410,000

410,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

630,000

630,000

01/04/08

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

650,000

650,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

550,000

550,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

700,000

700,000

01/04/07

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

550,000

550,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

500,000

500,000

01/04/06

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

500,000

500,000

01/04/06

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

450,000

450,000

01/04/05

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

600,000

600,000

01/04/05

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

500,000

500,000

01/04/04

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

550,000

550,000

01/04/03

مشاهده

ضایعات الکترونیک آسیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

500,000

500,000

01/04/03

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

850,000

850,000

01/04/02

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

430,000

430,000

01/04/01

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

230,000

230,000

01/03/30

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

400,000

400,000

01/03/29

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

750,000

750,000

01/03/25

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

550,000

550,000

01/03/13

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

700,000

700,000

01/03/02

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

700,000

700,000

01/02/18

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

350,000

350,000

01/02/04

مشاهده

ضایعات الکترونیک جهان

تهران - تهران

تهران

600,000

600,000

01/01/30

مشاهده