ایران ضایعات

قیمت ضایعات پرینتر/کپی

قیمت خریداران ضایعات پرینتر/کپی

ضایعات الکترونیک افشار

مرکزی - اراک

مرکزی

7,000

7,000

02/09/10

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

10,000

10,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

10,000

10,000

02/09/10

مشاهده

پارسا آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

11,000

11,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه گیلان آنلاین

گیلان - لاهیجان

گیلان

8,000

8,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

8,000

8,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه الکترونیک قربانی

تهران - رباط کریم

تهران

10,000

10,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

02/09/04

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

13,000

13,000

02/09/04

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

02/09/02

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

12,000

12,000

02/08/28

مشاهده

ضایعات کامپیوتر اینتل

همدان - بهار

همدان

12,000

12,000

02/08/27

مشاهده

بنگاه مهدی احمدی

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

02/08/23

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

02/08/21

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/08/16

مشاهده

بازیافت فلزات طلایی

تهران - رباط کریم

تهران

12,000

12,000

02/08/06

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,000

16,000

02/07/16

مشاهده

بنگاه سعادت

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

12,000

12,000

02/06/21

مشاهده

بازیافت فلزات شاهین شهر

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

9,300

9,300

02/05/31

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

9,700

9,700

02/05/22

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/05/15

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

10,000

10,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه توس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/02/30

مشاهده

بنگاه آک سایا

بوشهر - بوشهر

بوشهر

10,000

10,000

02/01/28

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/11/02

مشاهده