ایران ضایعات

قیمت ضایعات چدن ریزبار

قیمت خریداران ضایعات چدن ریزبار

ضایعات وفائی

تهران - پاکدشت

تهران

10,500

10,500

00/11/16

مشاهده

بنگاه موحدی

مازندران - بابل

مازندران

10,500

10,500

00/11/15

مشاهده

کارگاه بازیافت هداوند

یزد - یزد

یزد

8,200

8,200

00/11/10

مشاهده

بنگاه برادران خدادادی

اصفهان - فلاورجان

اصفهان

10,500

10,500

00/11/08

مشاهده

بنگاه جواد رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

00/10/26

مشاهده

کیمیا چدن

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,900

10,900

00/10/23

مشاهده

انبار ضایعات کیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,200

11,200

00/10/14

مشاهده

پیمانکاری ديدبان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,200

11,200

00/10/06

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

9,700

9,700

00/08/18

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,000

10,000

00/08/12

مشاهده

بنگاه نجیب بختیاری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,000

12,000

00/08/09

مشاهده

صنعتی فرنام (سایت 1)

تهران - تهران

تهران

10,700

10,700

00/07/25

مشاهده

بنگاه فلزات غلامی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,500

9,500

00/07/21

مشاهده

فولاد کاویان سپنتا

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

00/05/31

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

تهران

10,000

10,000

00/05/30

مشاهده

بنگاه ابراهیمی

تهران - اسلامشهر

تهران

10,700

10,700

00/03/13

مشاهده

بنگاه فلزات برادران محمدی

هرمزگان - بندرعباس

هرمزگان

8,000

8,000

00/03/08

مشاهده

انبار دشتی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

00/01/24

مشاهده

شرکت ذوب شاهوار

سمنان - شاهرود

سمنان

9,000

9,000

00/01/19

مشاهده

بنگاه زاهدیان

مازندران - آمل

مازندران

9,000

9,000

99/12/27

مشاهده

صنعتی فرنام (سایت 2)

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

99/12/02

مشاهده

بنگاه فاتح

تهران - شهریار

تهران

8,500

8,500

99/09/30

مشاهده

فولاد هامون نایژه

تهران - تهران

تهران

6,150

6,150

99/06/02

مشاهده

شرکت فراور فولاد آریا

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

5,500

5,500

99/04/31

مشاهده

بنگاه ضایعات قاسمی

تهران - تهران

تهران

4,250

4,250

99/02/24

مشاهده