ایران ضایعات

قیمت ضایعات چدن ریزبار

قیمت خریداران ضایعات چدن ریزبار

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

10,000

10,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات نوری

البرز - کرج

البرز

8,800

8,800

00/06/27

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

11,000

11,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

9,100

9,100

00/06/27

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

9,600

9,600

00/06/27

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه شکری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

8,900

8,900

00/06/27

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

9,300

9,300

00/06/27

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

8,500

8,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات غلامی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

00/06/27

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

8,500

8,500

00/06/27

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

7,900

7,900

00/06/27

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

8,700

8,700

00/06/26

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

9,500

9,500

00/06/26

مشاهده

ضایعاتی رحمتی

مرکزی - شازند

مرکزی

8,400

8,400

00/06/26

مشاهده

بنگاه شاهنظری

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

9,700

9,700

00/06/25

مشاهده

بنگاه پارس غرب

قزوین - قزوین

قزوین

9,800

9,800

00/06/25

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

10,000

10,000

00/06/25

مشاهده