ایران ضایعات

قیمت ضایعات چدن درشت بار

قیمت خریداران ضایعات چدن درشت بار

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

10,200

10,200

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

9,230

9,230

00/07/26

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

11,000

11,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه شاهنظری

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

9,300

9,300

00/07/26

مشاهده

فولاد آذر غلطک

آذربایجان شرقی - عجب شیر

آذربایجان شرقی

10,350

10,350

00/07/26

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,000

10,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,500

11,500

00/07/26

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

10,200

10,200

00/07/26

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

11,300

11,300

00/07/26

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

10,200

10,200

00/07/26

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

9,500

9,500

00/07/26

مشاهده

بنگاه امینی پور

قم - قم

قم

10,800

10,800

00/07/25

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

9,800

9,800

00/07/25

مشاهده

پرس حسینی

تهران - رباط کریم

تهران

9,000

9,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

10,300

10,300

00/07/25

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

8,900

8,900

00/07/25

مشاهده

ذوب بیستون کرمانشاه

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

9,600

9,600

00/07/25

مشاهده

بنگاه بهکندی

قم - قم

قم

10,700

10,700

00/07/25

مشاهده

فولاد محور سپاهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,600

10,600

00/07/24

مشاهده

بنگاه بختیاری

فارس - شیراز

فارس

9,800

9,800

00/07/24

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

10,300

10,300

00/07/24

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

10,700

10,700

00/07/24

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

10,600

10,600

00/07/24

مشاهده