قیمت ضایعات چدن درشت بار

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات چدن درشت بار
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
3,470
98/12/09
4,200
98/12/09
4,200
98/12/08
4,050
98/12/07
3,500
98/12/07
3,900
98/12/06
3,850
98/12/06
3,800
98/12/06
4,300
98/12/06
4,600
98/12/06
4,200
98/12/05
4,400
98/12/05
3,800
98/12/04
4,200
98/12/04
4,640
98/12/04
3,850
98/12/04
3,700
98/12/02
4,500
98/12/01
3,800
98/11/23
3,500
98/11/22
3,600
98/11/20
3,500
98/11/12
3,050
98/10/26
2,900
98/09/27
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی