ایران ضایعات

قیمت ضایعات چدن درشت بار

قیمت خریداران ضایعات چدن درشت بار

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

10,000

10,000

02/01/09

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

11,800

11,800

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

11,200

11,200

02/01/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

12,000

12,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

12,000

12,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

12,000

12,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

13,800

13,800

02/01/08

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,000

13,000

02/01/08

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

13,000

13,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

02/01/08

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

13,000

13,000

02/01/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

02/01/07

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

10,800

10,800

02/01/07

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,500

12,500

02/01/06

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

11,500

11,500

02/01/06

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

12,500

12,500

02/01/06

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

12,000

12,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه نعیمی

البرز - کرج

البرز

11,000

11,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

11,500

11,500

02/01/05

مشاهده

بنگاه سخی بختیاری

فارس - کازرون

فارس

12,500

12,500

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات پوریا

تهران - تهران

تهران

12,300

12,300

02/01/05

مشاهده