قیمت ضایعات چدن درشت بار

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات چدن درشت بار
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
2,700
98/07/22
2,250
98/07/21
2,900
98/07/20
2,790
98/07/20
2,800
98/07/19
2,900
98/07/19
2,460
98/07/19
2,950
98/07/18
2,800
98/07/17
2,920
98/07/17
2,700
98/07/17
2,920
98/07/17
2,800
98/07/17
2,850
98/07/15
2,700
98/07/03
2,600
98/06/23
2,800
98/05/13
2,900
98/03/09
2,300
98/02/24
2,650
98/02/17
2,700
98/02/16
2,700
98/01/25
1,950
97/10/20
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی