ایران ضایعات

قیمت ضایعات چدن درشت بار

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات چدن درشت بار

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

9,000

9,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه طاووسی

تهران - ورامین

تهران

10,000

10,000

01/04/10

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

11,600

11,600

01/04/10

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

11,000

11,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

9,100

9,100

01/04/10

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

11,000

11,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

10,200

10,200

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

9,999

9,999

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

9,900

9,900

01/04/09

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,500

11,500

01/04/09

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

11,000

11,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,300

12,300

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

10,000

10,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه فلزات بهمنی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/04/08

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

10,900

10,900

01/04/08

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

9,150

9,150

01/04/08

مشاهده

ذوب بیستون کرمانشاه

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

11,950

11,950

01/04/08

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

10,100

10,100

01/04/08

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

10,700

10,700

01/04/08

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

10,000

10,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

11,000

11,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه نعیمی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,200

12,200

01/04/07

مشاهده