قیمت ضایعات چدن درشت بار

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات چدن درشت بار
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
5,300
99/05/19
5,200
99/05/19
5,800
99/05/19
5,500
99/05/19
4,900
99/05/19
5,510
99/05/19
6,000
99/05/19
6,100
99/05/19
5,500
99/05/19
5,500
99/05/19
5,800
99/05/18
5,550
99/05/17
5,800
99/05/17
5,000
99/05/17
6,200
99/05/16
5,500
99/05/16
5,200
99/05/16
5,500
99/05/16
5,200
99/05/15
5,000
99/05/14
5,550
99/05/14
6,150
99/05/14
6,000
99/05/14
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی