قیمت ضایعات چدن درشت بار

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات چدن درشت بار
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
6,700
99/09/05
7,000
99/09/05
7,450
99/09/05
7,360
99/09/05
7,000
99/09/05
6,900
99/09/05
7,300
99/09/04
7,300
99/09/04
7,100
99/09/04
7,000
99/09/04
6,500
99/09/04
7,400
99/09/04
7,300
99/09/04
6,500
99/09/03
7,500
99/09/03
6,600
99/09/03
7,300
99/09/03
6,600
99/09/02
6,800
99/09/02
6,650
99/09/02
7,500
99/09/02
8,400
99/09/02
7,250
99/09/02
8,100
99/09/01
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی