قیمت ضایعات چدن درشت بار

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات چدن درشت بار
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
4,800
99/03/10
4,300
99/03/10
4,450
99/03/10
4,600
99/03/10
4,200
99/03/10
3,850
99/03/10
4,500
99/03/10
4,600
99/03/09
4,200
99/03/08
4,000
99/03/08
2,650
99/03/08
4,010
99/03/08
4,150
99/03/08
4,400
99/03/08
4,400
99/03/07
4,700
99/03/07
4,300
99/03/07
4,000
99/03/07
4,000
99/03/07
4,450
99/03/07
4,950
99/03/07
4,070
99/03/07
3,600
99/03/07
4,000
99/03/06
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی