ایران ضایعات

قیمت ضایعات چدن ریزبار

قیمت خریداران ضایعات چدن ریزبار

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

خوزستان

11,500

11,500

02/07/03

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

16,000

16,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

16,500

16,500

02/07/02

مشاهده

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

14,500

14,500

02/07/02

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

16,000

16,000

02/07/02

مشاهده

رنگین بار بهنیایی

همدان - همدان

همدان

16,000

16,000

02/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

02/07/01

مشاهده

انبار منتظریان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

02/07/01

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

02/07/01

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

15,000

15,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

14,500

14,500

02/06/31

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

تهران

16,200

16,200

02/06/31

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

15,000

15,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,000

16,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

13,900

13,900

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

12,700

12,700

02/06/30

مشاهده

طوس فلز رمضانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات بیات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,000

14,000

02/06/30

مشاهده

انبار ضایعات ماکو

قزوین - قزوین

قزوین

15,900

15,900

02/06/29

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

14,500

14,500

02/06/29

مشاهده

بنگاه پویا ملکی

گیلان - رودسر

گیلان

14,300

14,300

02/06/29

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

13,800

13,800

02/06/28

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

14,500

14,500

02/06/28

مشاهده