ایران ضایعات

قیمت ضایعات سی دی

قیمت خریداران ضایعات سی دی

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

02/09/10

مشاهده

ضایعات الکترونیک افشار

مرکزی - اراک

مرکزی

18,000

18,000

02/09/10

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

11,000

11,000

02/09/10

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

22,000

22,000

02/09/10

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

12,500

12,500

02/09/10

مشاهده

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

02/09/09

مشاهده

بازیافت زمین سبز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,000

16,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

20,000

20,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

28,000

28,000

02/09/08

مشاهده

صنایع پلاستیک گل نرگس

تهران - ری

تهران

29,500

29,500

02/09/08

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

02/09/07

مشاهده

نو پردازان کاغذ دژستان

فارس - شیراز

فارس

13,000

13,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,000

15,000

02/09/06

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

28,000

28,000

02/09/06

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه آمر

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

02/09/05

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

20,000

20,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه الکترونیک قربانی

تهران - رباط کریم

تهران

15,000

15,000

02/09/05

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

02/09/05

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

9,600

9,600

02/09/04

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

02/09/04

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

15,000

15,000

02/09/04

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

13,000

13,000

02/08/28

مشاهده