ایران ضایعات

قیمت ضایعات برنج زردبار

قیمت خریداران ضایعات برنج زردبار

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

164,000

164,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

167,000

167,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

173,000

173,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه طاووسی

تهران - ورامین

تهران

170,000

170,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه اٌروم آلیاژ

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

161,000

161,000

01/04/10

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

156,000

156,000

01/04/10

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

168,000

168,000

01/04/10

مشاهده

تولیدی خلج

همدان - همدان

همدان

168,000

168,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

160,000

160,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

170,000

170,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

160,000

160,000

01/04/09

مشاهده

فلزات رنگی فراهانی

تهران - تهران

تهران

171,000

171,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

162,000

162,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

170,000

170,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

170,000

170,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

172,000

172,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

157,000

157,000

01/04/09

مشاهده

فلزات رنگی ناخدا

فارس - شیراز

فارس

160,000

160,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

160,000

160,000

01/04/09

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

140,000

140,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

175,000

175,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه مرادی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

165,000

165,000

01/04/09

مشاهده

دلتا متالز

تهران - تهران

تهران

173,000

173,000

01/04/09

مشاهده