ایران ضایعات

قیمت ضایعات برنج سفیدبار

قیمت خریداران ضایعات برنج سفیدبار

انبار ضایعات ریسی

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

200,000

200,000

01/11/16

مشاهده

بنگاه ضایعات شرق

تهران - تهران

تهران

270,000

270,000

01/11/15

مشاهده

بورس فلزات اسماعیلی

قم - قم

قم

272,000

272,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه هفتون

اصفهان - اصفهان

اصفهان

240,000

240,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

265,000

265,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه برادران

اصفهان - اصفهان

اصفهان

240,000

240,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات شهروند

قم - قم

قم

240,000

240,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

245,000

245,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه حیدری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

190,000

190,000

01/11/05

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

220,000

220,000

01/11/01

مشاهده

بنگاه مصدق

گلستان - گرگان

گلستان

160,000

160,000

01/11/01

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

217,000

217,000

01/10/30

مشاهده

بنگاه شریعتی

تهران - تهران

تهران

205,000

205,000

01/10/21

مشاهده

بورس مس و برنج محمدی

تهران - ری

تهران

195,000

195,000

01/10/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

184,000

184,000

01/10/05

مشاهده

بنگاه فلزات خاکپور

تهران - تهران

تهران

187,000

187,000

01/09/30

مشاهده

بنگاه موسوی

قم - قم

قم

175,000

175,000

01/09/25

مشاهده

بنگاه خدادادی

تهران - ری

تهران

175,000

175,000

01/09/20

مشاهده

بنگاه مشایخی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

160,000

160,000

01/09/14

مشاهده

ریخته گری امین ذوب

البرز - کرج

البرز

140,000

140,000

01/08/30

مشاهده

انبار ضایعات یزدان

البرز - فردیس

البرز

157,000

157,000

01/08/17

مشاهده

بورس فلزات رنگی بهزاد

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

155,000

155,000

01/08/14

مشاهده

بنگاه ابوالفضل احمدی

تهران - بهارستان

تهران

143,000

143,000

01/08/14

مشاهده

بنگاه قزل گوموش

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

150,000

150,000

01/08/03

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

160,000

160,000

01/07/20

مشاهده