ایران ضایعات

قیمت ضایعات برنج سفیدبار

قیمت خریداران ضایعات برنج سفیدبار

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه برادران

اصفهان - اصفهان

اصفهان

162,000

162,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه هفتون

اصفهان - اصفهان

اصفهان

162,000

162,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه الماس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

181,200

181,200

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

165,000

165,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

171,000

171,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

164,000

164,000

01/05/24

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/05/24

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

168,000

168,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

165,000

165,000

01/05/24

مشاهده

مشهد ذوب

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

180,000

180,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

169,000

169,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

166,000

166,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

155,000

155,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/05/24

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

160,000

160,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

157,000

157,000

01/05/23

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

153,000

153,000

01/05/23

مشاهده

ذوب فلزات احمدی

خراسان رضوی - قوچان

خراسان رضوی

168,000

168,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

163,000

163,000

01/05/22

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

160,000

160,000

01/05/22

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

160,000

160,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

155,000

155,000

01/05/22

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

166,000

166,000

01/05/20

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

159,000

159,000

01/05/19

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

تهران

163,000

163,000

01/05/19

مشاهده