ایران ضایعات

قیمت ضایعات برنج درهم

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات برنج درهم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

165,900

165,900

01/04/15

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

160,000

160,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

162,000

162,000

01/04/15

مشاهده

برادران حرمتکیش

قم - قم

قم

150,000

150,000

01/04/15

مشاهده

دلتا متالز (فیض آبادی)

تهران - تهران

تهران

166,000

166,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

155,000

155,000

01/04/15

مشاهده

نسیم بیگ

فارس - شیراز

فارس

162,000

162,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه پادنا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

161,000

161,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه تجری

تهران - تهران

تهران

164,000

164,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

163,000

163,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

158,000

158,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

150,000

150,000

01/04/15

مشاهده

مسکده یعقوبی

مازندران - قائم شهر

مازندران

155,000

155,000

01/04/15

مشاهده

برادران حسن جانزاده

مازندران - بابل

مازندران

140,000

140,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

168,000

168,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

164,000

164,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

165,500

165,500

01/04/15

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

154,200

154,200

01/04/15

مشاهده

پیمانکاری آذر دمیر

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

174,000

174,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

136,000

136,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

169,000

169,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

160,000

160,000

01/04/14

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

169,000

169,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه صدفی

تهران - ورامین

تهران

162,000

162,000

01/04/14

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

165,000

165,000

01/04/14

مشاهده