ایران ضایعات

قیمت ضایعات برد سبز

قیمت خریداران ضایعات برد سبز

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

70,000

70,000

00/07/26

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

60,000

60,000

00/07/26

مشاهده

بازیافت الکترونیک سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

70,000

70,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

00/07/26

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

28,000

28,000

00/07/26

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

72,000

72,000

00/07/26

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

50,000

50,000

00/07/25

مشاهده

کسری فلز جیحون

فارس - شیراز

فارس

76,000

76,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

75,000

75,000

00/07/25

مشاهده

پرتو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

70,000

70,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

75,000

75,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

60,000

60,000

00/07/23

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

60,000

60,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

75,000

75,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

70,000

70,000

00/07/22

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

تهران

65,000

65,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

63,000

63,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

70,000

70,000

00/07/18

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

00/07/16

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

60,000

60,000

00/07/10

مشاهده

بنگاه زارعی

همدان - همدان

همدان

55,000

55,000

00/07/09

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

75,000

75,000

00/07/04

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

00/06/22

مشاهده

بنگاه حیدری

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

00/06/21

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

60,000

60,000

00/06/16

مشاهده