ایران ضایعات

قیمت ضایعات برد سبز

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات برد سبز

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

70,000

70,000

01/04/10

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

75,000

75,000

01/04/10

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

83,000

83,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

70,000

70,000

01/04/09

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

80,000

80,000

01/04/09

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

91,000

91,000

01/04/09

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

91,000

91,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

90,000

90,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

80,000

80,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

01/04/06

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

95,000

95,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

78,000

78,000

01/04/06

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

90,000

90,000

01/04/06

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

85,000

85,000

01/04/05

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

82,000

82,000

01/04/05

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

70,000

70,000

01/04/04

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

38,000

38,000

01/04/04

مشاهده

ضایعات الکترونیک آسیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

90,000

90,000

01/04/03

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

75,000

75,000

01/04/02

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

01/04/02

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

82,000

82,000

01/03/30

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

35,000

35,000

01/03/30

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

68,000

68,000

01/03/29

مشاهده

بنگاه ترابی

مازندران - چالوس

مازندران

80,000

80,000

01/03/29

مشاهده