ایران ضایعات

قیمت ضایعات برد سبز

قیمت خریداران ضایعات برد سبز

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

130,000

130,000

02/07/03

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

125,000

125,000

02/07/03

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

135,000

135,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

140,000

140,000

02/07/03

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

105,000

105,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

125,000

125,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/07/02

مشاهده

ضایعات کامپیوتر اینتل

همدان - بهار

همدان

115,000

115,000

02/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

175,000

175,000

02/07/01

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

125,000

125,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

135,000

135,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

75,000

75,000

02/06/31

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

100,000

100,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

120,000

120,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه مهدی احمدی

تهران - تهران

تهران

120,000

120,000

02/06/29

مشاهده

بازیافت فلزات طلایی

تهران - رباط کریم

تهران

150,000

150,000

02/06/29

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

125,000

125,000

02/06/29

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

135,000

135,000

02/06/25

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

120,000

120,000

02/06/24

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

135,000

135,000

02/06/23

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

130,000

130,000

02/06/21

مشاهده

بنگاه سعادت

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

100,000

100,000

02/06/21

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

70,000

70,000

02/06/20

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

115,000

115,000

02/06/19

مشاهده