ایران ضایعات

قیمت ضایعات برد سبز

برد سبز

برد سبز

تاریخ بروزرسانی : 03/04/02

میانگین خرده بار: 178,000

میانگین عمده بار: 199,167

برد های سبز را در بسیاری از لوازم الکتریکی می توان دید. یک سطح سبز رنگ دارند که خطوط طلایی روی آن نقش بسته است. قسمت سبز رنگ روی برد در واقع پوششی جهت محافظت از برد است که از یک نوع رزین سخت شده با یک ماده ی رنگی ساخته می شود و سبب استحکام آن می شود. از طرفی برد را در برابر رطوبت و گرد غبار هم حفظ می کند. این برد ها در مقایسه با برد موبایل از مقدار طلای کمتری برخوردارند. از این رو ضایعات آنها هم ارزش کمتری دارند.

بیشتر

قیمت خریداران ضایعات برد سبز

آخرین بنگاه های بروز شده

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر


230,000