ایران ضایعات

قیمت ضایعات برد سبز

قیمت خریداران ضایعات برد سبز

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

147,000

147,000

02/09/11

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

140,000

140,000

02/09/11

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

150,000

150,000

02/09/11

مشاهده

ضایعات الکترونیک افشار

مرکزی - اراک

مرکزی

120,000

120,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

140,000

140,000

02/09/11

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

120,000

120,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

135,000

135,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

130,000

130,000

02/09/10

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

140,000

140,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

110,000

110,000

02/09/10

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

130,000

130,000

02/09/10

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

120,000

120,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

170,000

170,000

02/09/09

مشاهده

پارسا آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

135,000

135,000

02/09/09

مشاهده

ذوب فلزات رنگی یزدانی

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

140,000

140,000

02/09/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه گیلان آنلاین

گیلان - لاهیجان

گیلان

125,000

125,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

110,000

110,000

02/09/08

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

150,000

150,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه وصفی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

150,000

150,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

130,000

130,000

02/09/06

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

150,000

150,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

100,000

100,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه الکترونیک قربانی

تهران - رباط کریم

تهران

150,000

150,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/09/05

مشاهده