ایران ضایعات

قیمت برد موبایل در هم

قیمت خریداران برد موبایل در هم

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

600,000

600,000

02/09/20

مشاهده

ذوب فلزات رنگی یزدانی

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

860,000

860,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

1,210,000

1,210,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

1,300,000

1,300,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

1,100,000

1,100,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه گیلان آنلاین

گیلان - لاهیجان

گیلان

1,400,000

1,400,000

02/09/19

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

1,000,000

1,000,000

02/09/18

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

1,600,000

1,600,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

1,200,000

1,200,000

02/09/18

مشاهده

رنگین بار بهنیایی

همدان - همدان

همدان

900,000

900,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,600,000

1,600,000

02/09/18

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

850,000

850,000

02/09/18

مشاهده

ضایعات الکترونیک افشار

مرکزی - اراک

مرکزی

1,100,000

1,100,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

1,100,000

1,100,000

02/09/17

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

1,200,000

1,200,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

1,300,000

1,300,000

02/09/15

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

1,520,000

1,520,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

1,350,000

1,350,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,200,000

1,200,000

02/09/13

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

1,070,000

1,070,000

02/09/12

مشاهده

پارسا آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

1,200,000

1,200,000

02/09/12

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

1,500,000

1,500,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

850,000

850,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه الکترونیک قربانی

تهران - رباط کریم

تهران

1,200,000

1,200,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

1,500,000

1,500,000

02/09/04

مشاهده