ایران ضایعات

قیمت برد موبایل در هم

قیمت خریداران برد موبایل در هم

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

900,000

900,000

02/01/09

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

850,000

850,000

02/01/09

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

700,000

700,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

1,000,000

1,000,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

1,000,000

1,000,000

02/01/08

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

630,000

630,000

02/01/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

595,000

595,000

02/01/07

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

1,000,000

1,000,000

02/01/07

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

750,000

750,000

02/01/07

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

850,000

850,000

02/01/07

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,000,000

1,000,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

650,000

650,000

02/01/04

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

1,144,400

1,144,400

02/01/03

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

1,200,000

1,200,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

900,000

900,000

02/01/02

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

900,000

900,000

02/01/01

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

1,200,000

1,200,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

950,000

950,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

900,000

900,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

1,000,000

1,000,000

01/12/25

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

920,000

920,000

01/12/21

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

430,000

430,000

01/12/16

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

900,000

900,000

01/12/14

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

1,000,000

1,000,000

01/12/13

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

1,300,000

1,300,000

01/12/13

مشاهده