ایران ضایعات

قیمت برد موبایل اصل

قیمت خریداران برد موبایل اصل

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,800,000

2,800,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

2,000,000

2,000,000

02/01/05

مشاهده

برد موبایل برتر 1

تهران - قرچک

تهران

2,750,000

2,750,000

02/01/04

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

1,900,000

1,900,000

02/01/03

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

2,440,000

2,440,000

02/01/03

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

2,200,000

2,200,000

02/01/03

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

2,000,000

2,000,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

2,000,000

2,000,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

2,300,000

2,300,000

02/01/01

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

2,350,000

2,350,000

02/01/01

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

2,500,000

2,500,000

01/12/28

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

2,600,000

2,600,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

2,700,000

2,700,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

1,900,000

1,900,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

2,100,000

2,100,000

01/12/27

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

1,720,000

1,720,000

01/12/26

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

2,200,000

2,200,000

01/12/25

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,500,000

2,500,000

01/12/23

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

2,060,000

2,060,000

01/12/22

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

2,300,000

2,300,000

01/12/22

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

2,200,000

2,200,000

01/12/22

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,200,000

2,200,000

01/12/21

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

2,000,000

2,000,000

01/12/21

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,000,000

2,000,000

01/12/20

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,050,000

1,050,000

01/12/16

مشاهده