ایران ضایعات

قیمت برد موبایل اصل

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران برد موبایل اصل

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

1,300,000

1,300,000

01/04/10

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,300,000

1,300,000

01/04/09

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

1,260,000

1,260,000

01/04/09

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

1,500,000

1,500,000

01/04/09

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

1,520,000

1,520,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

1,500,000

1,500,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

1,430,000

1,430,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

1,450,000

1,450,000

01/04/06

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,560,000

1,560,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

1,350,000

1,350,000

01/04/06

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,500,000

1,500,000

01/04/06

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,500,000

1,500,000

01/04/05

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

1,400,000

1,400,000

01/04/05

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

1,280,000

1,280,000

01/04/04

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

1,400,000

1,400,000

01/04/03

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

1,300,000

1,300,000

01/04/03

مشاهده

ضایعات الکترونیک آسیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,500,000

1,500,000

01/04/03

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

1,500,000

1,500,000

01/04/02

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

1,450,000

1,450,000

01/04/01

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

1,500,000

1,500,000

01/03/30

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

950,000

950,000

01/03/30

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,100,000

1,100,000

01/03/29

مشاهده

بنگاه ترابی

مازندران - چالوس

مازندران

1,450,000

1,450,000

01/03/29

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

1,350,000

1,350,000

01/03/28

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

1,380,000

1,380,000

01/03/27

مشاهده