ایران ضایعات

قیمت مادر برد (دو چیپ)

قیمت خریداران مادر برد (دو چیپ)

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

280,000

280,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

333,000

333,000

02/09/11

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

300,000

300,000

02/09/11

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

350,000

350,000

02/09/11

مشاهده

ضایعات الکترونیک افشار

مرکزی - اراک

مرکزی

300,000

300,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

360,000

360,000

02/09/11

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

310,000

310,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

365,000

365,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

350,000

350,000

02/09/10

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

330,000

330,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

240,000

240,000

02/09/10

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

315,000

315,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

310,000

310,000

02/09/09

مشاهده

پارسا آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

340,000

340,000

02/09/09

مشاهده

ذوب فلزات رنگی یزدانی

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

270,000

270,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه گیلان آنلاین

گیلان - لاهیجان

گیلان

310,000

310,000

02/09/09

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

345,000

345,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

100,000

100,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه وصفی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

335,000

335,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

320,000

320,000

02/09/06

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

350,000

350,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

310,000

310,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه الکترونیک قربانی

تهران - رباط کریم

تهران

300,000

300,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه انصاف

مازندران - ساری

مازندران

300,000

300,000

02/09/04

مشاهده