ایران ضایعات

قیمت ضایعات باتری خشک - خارجی

باتری خشک - خارجی

باتری خشک - خارجی

تاریخ بروزرسانی : 03/05/03

میانگین خرده بار: 69,100

میانگین عمده بار: 73,030

باتری اسیدی یا باتری سربی-اسیدی گونه‌ای از باتری قابل شارژ است که علی‌رغم ذخیره انرژی کم نسبت به وزن و حجم آن، به‌دلیل هزینه پایین و عرضه زیاد در وسایل نقلیه موتوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌طور کلی می‌توان باتری سرب اسید را متشکل از ۴ بخش کلی دانست: الکترود یا صفحات مثبت که به آن‌ها كاتد نیز گفته می‌شود. الکترونها در حین دشارژ جذب این قطب یا صفحات می‌شوند. در باتریهای سرب اسیدی ماده شیمیایی عمده تشکیل دهنده صفحات مثبت، اکسید سرب (PbO2) می‌باشد. الکترود یا صفحات منفی که به آن‌ها آند نیز گفته می‌شود. الکترونها در حین دشارژ از این قطب خارج می‌شوند. ماده شیمیایی عمده تشکیل دهنده الکترودهای منفی، سرب (Pb) است. باتری های سرب اسیدی بعد از مدت زمان مفید بهره وری از رده خارج و مورد فرایند بازیافت قرار می گیرند. سرب موجود در باتری ها و همچنین مواد پلیمری جعبه پلاستیکی آن که از جنس پلی پروپیلن هستند بازیافت می شود. چنانچه اسید موجود در باتری ها قبل از فروش تخلیه شده باشند به آن باتری اصطلاحا باتری خشک گفته می شود. و اگر ساخت کارخانه های چینی، کره ای و ... باشند در صنعت ضایعات و بازیافت به نام باتری خشک خارجی شناخته می شود

بیشتر

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - خارجی

آخرین بنگاه های بروز شده

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر


230,000