ایران ضایعات

قیمت ضایعات باتری خشک - خارجی

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - خارجی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات نوری

البرز - کرج

البرز

29,000

29,000

00/06/27

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

33,000

33,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

33,700

33,700

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

32,500

32,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

35,000

35,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

31,000

31,000

00/06/27

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

30,000

30,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

34,200

34,200

00/06/27

مشاهده

ریخته گری خوشدل

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

00/06/26

مشاهده

انبار ضایعات سید

اصفهان - آران و بیدگل

اصفهان

32,000

32,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

33,000

33,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

30,000

30,000

00/06/25

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

35,000

35,000

00/06/25

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

البرز

30,000

30,000

00/06/25

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

35,500

35,500

00/06/25

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

33,000

33,000

00/06/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

34,500

34,500

00/06/24

مشاهده

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

00/06/24

مشاهده

بنگاه قربانی

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

00/06/24

مشاهده

بنگاه شریعتی

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

00/06/24

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

32,000

32,000

00/06/23

مشاهده

بنگاه سالار

فارس - شیراز

فارس

30,000

30,000

00/06/23

مشاهده

بنگاه اخوان حیدری

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

30,000

30,000

00/06/22

مشاهده