ایران ضایعات

قیمت ضایعات باتری خشک - خارجی

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - خارجی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

34,000

34,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

38,500

38,500

01/02/29

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

36,000

36,000

01/02/29

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/02/29

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

35,000

35,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

35,000

35,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

39,500

39,500

01/02/28

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

40,000

40,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

42,000

42,000

01/02/28

مشاهده

اسقاط آنلاین

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

35,000

35,000

01/02/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

35,000

35,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات شرق

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

38,000

38,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

34,000

34,000

01/02/27

مشاهده

انبار ضایعات سید

اصفهان - آران و بیدگل

اصفهان

31,000

31,000

01/02/26

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

28,000

28,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

45,700

45,700

01/02/26

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

40,000

40,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه شریعتی

تهران - تهران

تهران

43,500

43,500

01/02/25

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

37,000

37,000

01/02/25

مشاهده