ایران ضایعات

قیمت ضایعات پلاستیک بادی تک رنگ

قیمت خریداران ضایعات پلاستیک بادی تک رنگ

گاراژ شاه منصوری

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

02/09/20

مشاهده

آسیاب پلاستیک البرز

قزوین - قزوین

قزوین

13,000

13,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه اتحاد برتر

تهران - ری

تهران

14,500

14,500

02/09/16

مشاهده

آسیاب پلاستیک جعفری

تهران - ری

تهران

13,500

13,500

02/09/11

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

14,500

14,500

02/09/07

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

12,500

12,500

02/09/05

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/09/05

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

12,000

12,000

02/09/02

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

12,000

12,000

02/08/06

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

11,000

11,000

02/07/12

مشاهده

بنگاه ایثار

کردستان - سنندج

کردستان

11,000

11,000

02/07/02

مشاهده

تولیدی یاران

تهران - بهارستان

تهران

12,000

12,000

01/08/16

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

10,000

10,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه آسياب پت احمدى

تهران - رباط کریم

تهران

7,000

7,000

01/01/28

مشاهده

ضایعات پارس

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,500

11,500

00/11/18

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,500

8,500

00/11/11

مشاهده

بنگاه اکبری

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

00/11/04

مشاهده

بنگاه جواد رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

00/10/26

مشاهده

انبار ضایعات حیدری

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,300

11,300

00/10/19

مشاهده

کارگاه نوش آبادی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

00/10/14

مشاهده

بنگاه پاشایی

آذربایجان غربی - شاهین دژ

آذربایجان غربی

7,800

7,800

00/10/11

مشاهده

تولیدی اهورامزدا

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

8,000

8,000

00/02/18

مشاهده

تولیدی امیری

اصفهان - شهرضا

اصفهان

7,400

7,400

99/10/03

مشاهده

بازرگانی رفیعی

البرز - کرج

البرز

6,000

6,000

99/08/16

مشاهده

بنگاه رضا محمدی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,800

7,800

99/07/08

مشاهده