ایران ضایعات

قیمت ضایعات بادی بیرنگ

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات بادی بیرنگ

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/05/15

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

13,000

13,000

01/05/15

مشاهده

تولیدی تکنیک پلیمر تیمره

مرکزی - محلات

مرکزی

11,500

11,500

01/05/12

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

10,000

10,000

01/05/12

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

تهران

8,000

8,000

01/05/12

مشاهده

آسیاب سبد پناهی

لرستان - دلفان

لرستان

9,500

9,500

01/05/12

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

01/05/11

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

01/05/10

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

19,500

19,500

01/05/08

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

12,000

12,000

01/05/04

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

13,500

13,500

01/05/03

مشاهده

بنگاه ضایعات موسوی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,000

13,000

01/05/03

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

01/04/07

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

19,000

19,000

01/04/02

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

7,500

7,500

01/04/02

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

11,500

11,500

01/03/29

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

12,600

12,600

01/03/28

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

13,000

13,000

01/03/28

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

12,500

12,500

01/03/24

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

24,000

24,000

01/03/24

مشاهده

نگرش سبز

تهران - ورامین

تهران

9,000

9,000

01/02/17

مشاهده

تولیدی یاران

تهران - بهارستان

تهران

15,000

15,000

01/02/14

مشاهده

ضایعات شفق

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

01/02/10

مشاهده

بنگاه صادقی

سمنان - گرمسار

سمنان

14,000

14,000

01/02/01

مشاهده

بنگاه آسياب پت احمدى

تهران - رباط کریم

تهران

8,000

8,000

01/01/28

مشاهده