ایران ضایعات

قیمت ضایعات بادی بیرنگ

قیمت خریداران ضایعات بادی بیرنگ

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

14,000

14,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

12,000

12,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

12,000

12,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,200

13,200

02/03/07

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

16,000

16,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه اتحاد پلیمر

تهران - ری

تهران

19,000

19,000

02/03/03

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

23,000

23,000

02/03/03

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

12,000

12,000

02/03/02

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

14,000

14,000

02/02/24

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

12,000

12,000

02/02/20

مشاهده

تولیدی تکنیک پلیمر تیمره

مرکزی - محلات

مرکزی

15,000

15,000

02/02/18

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

13,000

13,000

02/02/15

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

13,000

13,000

02/02/12

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

15,300

15,300

02/02/10

مشاهده

ضایعات شفق

اصفهان - اصفهان

اصفهان

19,000

19,000

02/02/10

مشاهده

گاراژ ابراهیم آبادی

مرکزی - اراک

مرکزی

12,000

12,000

02/02/04

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

14,000

14,000

02/01/29

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/12/23

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

12,000

12,000

01/12/15

مشاهده

کارخانه آسیاب پلاستیک مرادیان

تهران - اسلامشهر

تهران

20,500

20,500

01/12/15

مشاهده

تولیدی سهند

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

01/12/13

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

10,000

10,000

01/12/08

مشاهده

تولیدی یاران

تهران - بهارستان

تهران

15,500

15,500

01/08/16

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

12,000

12,000

01/06/14

مشاهده