ایران ضایعات

قیمت ضایعات بادی بیرنگ

قیمت خریداران ضایعات بادی بیرنگ

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/09/18

مشاهده

آسیاب پلاستیک البرز

قزوین - قزوین

قزوین

15,000

15,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه اتحاد برتر

تهران - ری

تهران

21,000

21,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

12,500

12,500

02/09/16

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

15,000

15,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

02/09/15

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

8,000

8,000

02/09/14

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

12,000

12,000

02/09/13

مشاهده

گاراژ شاه منصوری

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

02/09/13

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

16,000

16,000

02/09/13

مشاهده

آسیاب پلاستیک جعفری

تهران - ری

تهران

17,500

17,500

02/09/11

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

12,000

12,000

02/09/10

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

23,500

23,500

02/09/07

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

18,000

18,000

02/09/05

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

13,000

13,000

02/09/02

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

12,000

12,000

02/08/24

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

25,000

25,000

02/08/19

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

12,000

12,000

02/08/16

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

15,000

15,000

02/08/10

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

15,000

15,000

02/08/08

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/08/06

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

14,000

14,000

02/07/12

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

02/07/06

مشاهده

ماهان سپهر امیر

البرز - کرج

البرز

17,000

17,000

02/04/20

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

15,000

15,000

02/04/17

مشاهده