ایران ضایعات

قیمت ضایعات بادی 4 رنگ

قیمت خریداران ضایعات بادی 4 رنگ

آسیاب پلاستیک البرز

قزوین - قزوین

قزوین

13,000

13,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

10,500

10,500

02/09/19

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

7,000

7,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه اتحاد برتر

تهران - ری

تهران

13,500

13,500

02/09/16

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

11,000

11,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,500

10,500

02/09/15

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

7,000

7,000

02/09/14

مشاهده

ضایعات پلاستیکی علیزاده

خراسان جنوبی - قائنات

خراسان جنوبی

9,500

9,500

02/09/13

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

9,000

9,000

02/09/13

مشاهده

آسیاب پلاستیک جعفری

تهران - ری

تهران

13,000

13,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه آذر

تهران - قرچک

تهران

12,000

12,000

02/09/11

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,500

9,500

02/09/10

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

02/09/07

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

12,500

12,500

02/09/05

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

02/09/05

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

11,000

11,000

02/09/02

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

8,000

8,000

02/08/24

مشاهده

بنگاه صداقت و راستی

مرکزی - ساوه

مرکزی

11,000

11,000

02/08/21

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

9,500

9,500

02/08/21

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

16,500

16,500

02/08/19

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

9,000

9,000

02/08/16

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

11,000

11,000

02/08/10

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

10,500

10,500

02/08/08

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/08/06

مشاهده