ایران ضایعات

قیمت ضایعات بادی 4 رنگ

قیمت خریداران ضایعات بادی 4 رنگ

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

11,500

11,500

02/03/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

02/03/06

مشاهده

ضایعات پلاستیکی علیزاده

خراسان جنوبی - قائنات

خراسان جنوبی

9,000

9,000

02/03/05

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

9,000

9,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

02/03/03

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

02/03/03

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

9,000

9,000

02/03/02

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

02/03/01

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

02/03/01

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

7,000

7,000

02/02/31

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/02/31

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

10,000

10,000

02/02/30

مشاهده

بنگاه ایثار

کردستان - سنندج

کردستان

10,500

10,500

02/02/23

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

9,000

9,000

02/02/20

مشاهده

تولیدی تکنیک پلیمر تیمره

مرکزی - محلات

مرکزی

8,000

8,000

02/02/18

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

11,500

11,500

02/02/17

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

11,000

11,000

02/02/15

مشاهده

تولیدی گرانول رضایی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/02/14

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,500

9,500

02/02/12

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/02/10

مشاهده

ضایعات شفق

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,500

12,500

02/02/10

مشاهده

گاراژ ابراهیم آبادی

مرکزی - اراک

مرکزی

10,200

10,200

02/02/04

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

10,000

10,000

02/01/29

مشاهده

بنگاه آذر

تهران - قرچک

تهران

10,000

10,000

01/12/26

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

9,000

9,000

01/12/15

مشاهده