ایران ضایعات

قیمت ضایعات کیلوبار داغونی

کیلوبار داغونی

کیلوبار داغونی

تاریخ بروزرسانی : 02/12/08

میانگین خرده بار: 43,222

میانگین عمده بار: 47,200

منظور از کیلو بار داغونی ضایعات دینام و موتور لوازم برقی مختلف که است عموما شامل مقادیری مس می باشد. در تعمیرگاه های لوازم خانگی و صنعتی حجم زیادی از این ضایعات به چشم می خورد. معمولا ترکیبی از ضایعات مختلف فلزی مانند آهن، آلومینیوم، مس، پلاستیک و ... را می توان از این گروه از ضایعات به دست آورد.

بیشتر

قیمت خریداران ضایعات کیلوبار داغونی

آخرین بنگاه های بروز شده

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر


230,000