قیمت ضایعات آلومینیوم ظرفی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم ظرفی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
20,000
99/01/14
20,000
99/01/14
19,000
99/01/14
20,000
99/01/14
20,000
99/01/13
21,000
99/01/13
21,000
99/01/12
19,000
99/01/12
18,000
99/01/11
20,000
99/01/11
20,000
99/01/08
21,000
99/01/07
20,500
99/01/04
21,000
99/01/04
19,000
99/01/04
17,000
99/01/04
20,000
99/01/04
20,500
98/12/21
23,000
98/12/20
23,500
98/12/19
22,000
98/12/19
22,000
98/12/16
21,500
98/12/14
23,000
98/12/14
18,000
98/12/13
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی