قیمت ضایعات آلومینیوم ظرفی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم ظرفی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
40,000
99/12/09
32,000
99/12/09
44,000
99/12/09
43,000
99/12/09
41,000
99/12/09
46,000
99/12/09
40,000
99/12/09
45,000
99/12/09
42,000
99/12/09
47,000
99/12/09
44,000
99/12/09
45,000
99/12/09
33,000
99/12/09
44,000
99/12/09
40,000
99/12/09
44,000
99/12/09
44,000
99/12/09
46,000
99/12/08
48,000
99/12/08
47,000
99/12/08
46,000
99/12/08
47,000
99/12/08
40,000
99/12/08
46,500
99/12/08
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی