ایران ضایعات

قیمت ضایعات آلومینیوم ظرفی

آلومینیوم ظرفی

آلومینیوم ظرفی

تاریخ بروزرسانی : 03/04/05

میانگین خرده بار: 112,679

میانگین عمده بار: 120,862

آلومینیوم به خاطر ویژگی های منحصر به فرد خود از جمله سبکی و هادی حرارت بودن در ساخت ظروف به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجایی که قابلیت بازیافت این فلز وجود دارد، ضایعات آلومینیوم ظرفی نیز از فراوانی زیادی برخوردار می باشد. برخی از ظروف آلومینیومی را آنودایز می کنند تا ضد خش و مقاوم تر شوند. این نوع آلومینیوم در فرایند آنیل تحت کشش عمیق قرار گرفته تا شکل ظروف آشپزخانه را بگیرد. این نوع ضایعات از لحاظ قیمتی از آلومینیوم خشک ارزش بیشتری دارند.

بیشتر

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم ظرفی

آخرین بنگاه های بروز شده

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر


230,000