ایران ضایعات

قیمت ضایعات آلومینیوم نرم

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم نرم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

01/04/10

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

62,000

62,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه یزدان پناه

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

63,000

63,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

01/04/10

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

62,000

62,000

01/04/10

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

65,000

65,000

01/04/10

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

61,500

61,500

01/04/10

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

65,000

65,000

01/04/10

مشاهده

فلزات رنگی ستاری

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه اٌروم آلیاژ

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

62,000

62,000

01/04/10

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/04/10

مشاهده

فلزات رنگی ماهان

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/04/10

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

60,000

60,000

01/04/10

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

60,000

60,000

01/04/10

مشاهده

ریخته گری خوشدل

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه قرمزی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

60,000

60,000

01/04/10

مشاهده

تولیدی آرین گرجستان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

60,000

60,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

55,000

55,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

55,400

55,400

01/04/10

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

64,000

64,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

65,000

65,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

64,000

64,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

60,000

60,000

01/04/09

مشاهده