قیمت ضایعات آلومینیوم خشک

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
34,000
00/05/13
36,100
00/05/13
34,000
00/05/13
43,800
00/05/13
39,000
00/05/13
40,000
00/05/13
38,000
00/05/13
35,000
00/05/13
42,000
00/05/13
40,000
00/05/13
43,000
00/05/13
39,000
00/05/13
38,000
00/05/13
41,000
00/05/13
36,000
00/05/13
30,000
00/05/13
33,000
00/05/13
29,000
00/05/13
39,000
00/05/13
41,000
00/05/13
42,500
00/05/13
41,000
00/05/13
40,000
00/05/13
40,000
00/05/13
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی