ایران ضایعات

قیمت ضایعات آلومینیوم خشک

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک

تولیدی آخوندپور

یزد - یزد

یزد

62,000

62,000

02/01/09

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

45,000

45,000

02/01/09

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

60,000

60,000

02/01/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

60,000

60,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

60,000

60,000

02/01/09

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

62,000

62,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه احمدرضا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

57,000

57,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

02/01/09

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

51,000

51,000

02/01/09

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

67,000

67,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

48,000

48,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

73,000

73,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

65,000

65,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

65,000

65,000

02/01/09

مشاهده

برادران بیرقدار

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

55,000

55,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

55,000

55,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه شریفی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

70,000

70,000

02/01/08

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

73,000

73,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

63,000

63,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

52,000

52,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

65,000

65,000

02/01/08

مشاهده