قیمت ضایعات آلومینیوم خشک

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
37,000
99/12/14
34,000
99/12/14
33,000
99/12/14
36,000
99/12/14
34,000
99/12/14
32,000
99/12/14
35,000
99/12/14
36,000
99/12/14
30,000
99/12/14
38,000
99/12/14
35,000
99/12/14
36,000
99/12/14
31,000
99/12/14
36,000
99/12/14
35,000
99/12/14
32,200
99/12/14
34,000
99/12/14
35,000
99/12/14
24,000
99/12/14
37,000
99/12/14
38,500
99/12/13
34,500
99/12/13
37,500
99/12/13
37,500
99/12/13
35,000
99/12/13
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی