قیمت ضایعات آلومینیوم خشک

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
12,000
98/07/22
13,000
98/07/22
13,000
98/07/22
14,700
98/07/21
13,000
98/07/21
13,500
98/07/21
14,500
98/07/21
13,500
98/07/21
14,000
98/07/21
13,000
98/07/21
13,600
98/07/21
9,000
98/07/21
14,200
98/07/21
13,800
98/07/21
11,500
98/07/21
14,200
98/07/21
13,600
98/07/21
12,300
98/07/21
14,000
98/07/21
14,200
98/07/21
13,500
98/07/21
13,000
98/07/21
15,100
98/07/21
14,000
98/07/20
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی