قیمت ضایعات آلومینیوم خشک

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
21,500
99/04/14
22,500
99/04/14
21,500
99/04/13
19,000
99/04/13
24,000
99/04/13
18,000
99/04/13
23,000
99/04/13
21,500
99/04/13
22,000
99/04/13
20,000
99/04/13
19,000
99/04/13
21,000
99/04/12
23,500
99/04/12
15,000
99/04/12
20,500
99/04/12
23,500
99/04/12
22,000
99/04/12
25,000
99/04/12
16,500
99/04/12
24,000
99/04/12
23,700
99/04/12
23,000
99/04/12
25,000
99/04/12
22,000
99/04/12
20,000
99/04/12
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی