قیمت ضایعات آلومینیوم خشک

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
16,000
98/11/06
16,000
98/11/06
16,500
98/11/06
15,800
98/11/06
17,000
98/11/06
15,500
98/11/06
17,800
98/11/06
18,200
98/11/06
17,500
98/11/06
16,000
98/11/06
16,800
98/11/06
17,000
98/11/06
16,000
98/11/06
14,000
98/11/06
17,000
98/11/05
15,000
98/11/05
16,000
98/11/05
15,000
98/11/05
17,000
98/11/05
15,000
98/11/05
17,000
98/11/05
17,000
98/11/05
15,000
98/11/05
14,000
98/11/05
16,500
98/11/05
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی