ایران ضایعات

قیمت ضایعات آلومینیوم خشک

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

51,000

51,000

01/09/06

مشاهده

ریخته گری سعید شمیری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

51,000

51,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

50,000

50,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

46,000

46,000

01/09/06

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

50,000

50,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

46,000

46,000

01/09/06

مشاهده

فلزات رنگی ابراهیمی

تهران - ری

تهران

52,000

52,000

01/09/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

50,000

50,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

54,000

54,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

45,000

45,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه موسی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

52,000

52,000

01/09/05

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

52,000

52,000

01/09/05

مشاهده

تولیدی آرین گرجستان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

50,000

50,000

01/09/05

مشاهده

آذر معروف

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

55,000

55,000

01/09/05

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

57,000

57,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

41,000

41,000

01/09/05

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

53,000

53,000

01/09/05

مشاهده

تولیدی آخوندپور

یزد - یزد

یزد

46,000

46,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

52,000

52,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه سپیدرود

گیلان - آستانه اشرفیه

گیلان

40,000

40,000

01/09/05

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

51,000

51,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

45,000

45,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/09/05

مشاهده