ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن ویژه

قیمت خریداران ضایعات آهن ویژه

فلزات رنگی سلمانی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

14,300

14,300

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلز کیانی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

14,000

14,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

14,200

14,200

02/06/30

مشاهده

ضایعات آهن قاسم باقریان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,300

14,300

02/06/30

مشاهده

طوس فلز رمضانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,700

13,700

02/06/30

مشاهده

فوکاصنعت صبا (1)

زنجان - زنجان

زنجان

14,700

14,700

02/06/29

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

13,000

13,000

02/06/28

مشاهده

بازیافت کوهپایه

گیلان - رشت

گیلان

13,500

13,500

02/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

15,100

15,100

02/06/27

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

15,500

15,500

02/06/27

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

14,000

14,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,500

14,500

02/06/26

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

15,700

15,700

02/06/26

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

15,000

15,000

02/06/26

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

13,700

13,700

02/06/24

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

14,500

14,500

02/06/22

مشاهده

بورس آهن آلات کرمی

زنجان - زنجان

زنجان

15,000

15,000

02/06/22

مشاهده

بنگاه برکت

تهران - شهریار

تهران

14,600

14,600

02/06/22

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

تهران

14,900

14,900

02/06/21

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,500

13,500

02/06/20

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,700

13,700

02/06/20

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

تهران

15,000

15,000

02/06/19

مشاهده

بنگاه حاج نوروزی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

13,000

13,000

02/06/17

مشاهده

بنگاه ضایعات اصفهان

اصفهان - برخوار

اصفهان

12,500

12,500

02/06/15

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

13,800

13,800

02/06/11

مشاهده