ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن ویژه

قیمت خریداران ضایعات آهن ویژه

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

15,000

15,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات درخشان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

13,000

13,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

12,500

12,500

02/07/03

مشاهده

فلزات رنگی پارسیان

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

14,000

14,000

02/07/03

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

13,000

13,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

13,500

13,500

02/07/03

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

14,000

14,000

02/07/03

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

15,000

15,000

02/07/03

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

15,000

15,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,700

13,700

02/07/02

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

16,000

16,000

02/07/02

مشاهده

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

13,800

13,800

02/07/02

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

15,500

15,500

02/07/02

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

14,600

14,600

02/07/02

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

13,500

13,500

02/07/02

مشاهده

بنگاه اهن کهربایی

تهران - ملارد

تهران

14,800

14,800

02/07/02

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

13,500

13,500

02/07/01

مشاهده

برادران بیرقدار

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,500

13,500

02/07/01

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

13,500

13,500

02/07/01

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

14,000

14,000

02/07/01

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,000

15,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

02/06/30

مشاهده

فلزات رنگی سلمانی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

14,300

14,300

02/06/30

مشاهده