ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن ویژه

قیمت خریداران ضایعات آهن ویژه

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

14,300

14,300

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

14,500

14,500

02/03/13

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

14,500

14,500

02/03/13

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

13,000

13,000

02/03/13

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

تهران

15,900

15,900

02/03/13

مشاهده

ضایعات آهن قاسم باقریان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,600

15,600

02/03/13

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

15,800

15,800

02/03/13

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

02/03/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,000

14,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

مازندران

15,000

15,000

02/03/12

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

16,000

16,000

02/03/12

مشاهده

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

15,000

15,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

13,000

13,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

13,000

13,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

14,600

14,600

02/03/11

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

15,400

15,400

02/03/11

مشاهده

بنگاه ضایعات حسین زاده

زنجان - ابهر

زنجان

15,400

15,400

02/03/11

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

13,500

13,500

02/03/11

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

16,800

16,800

02/03/11

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

15,000

15,000

02/03/11

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

16,000

16,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,900

14,900

02/03/11

مشاهده

بنگاه توسعه رضایی

بوشهر - بوشهر

بوشهر

14,200

14,200

02/03/11

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,000

14,000

02/03/11

مشاهده