ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن ویژه

قیمت خریداران ضایعات آهن ویژه

بنگاه ضایعات اصفهان

اصفهان - برخوار

اصفهان

13,500

13,500

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

14,000

14,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه عیوضخانی

قزوین - تاکستان

قزوین

15,200

15,200

02/09/20

مشاهده

شرکت فراور فولاد زنده رود

اصفهان - مبارکه

اصفهان

15,000

15,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

15,200

15,200

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

15,200

15,200

02/09/20

مشاهده

آذر کیوان آریا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,100

14,100

02/09/20

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

15,100

15,100

02/09/20

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

14,300

14,300

02/09/20

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

13,500

13,500

02/09/20

مشاهده

فلزات رنگی پارسیان

البرز - کرج

البرز

13,500

13,500

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

14,300

14,300

02/09/19

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

14,500

14,500

02/09/19

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

14,000

14,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,300

14,300

02/09/19

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

13,000

13,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

13,500

13,500

02/09/19

مشاهده

فوکاصنعت صبا (1)

زنجان - زنجان

زنجان

14,400

14,400

02/09/19

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,200

14,200

02/09/19

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

16,200

16,200

02/09/19

مشاهده

بنگاه کنعانی

تهران - شهریار

تهران

15,500

15,500

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

15,000

15,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

13,000

13,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

16,400

16,400

02/09/19

مشاهده