ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن ویژه

قیمت خریداران ضایعات آهن ویژه

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

11,500

11,500

01/11/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

12,000

12,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

13,700

13,700

01/11/12

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

11,700

11,700

01/11/12

مشاهده

بنگاه اروم ضایعات

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

12,800

12,800

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,800

12,800

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

11,000

11,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

13,500

13,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

12,500

12,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,000

13,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

زنجان

12,200

12,200

01/11/12

مشاهده

بنگاه حضرتی

مازندران - سیمرغ

مازندران

13,000

13,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

12,000

12,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

12,500

12,500

01/11/12

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

13,600

13,600

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

01/11/12

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

13,650

13,650

01/11/12

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

13,600

13,600

01/11/12

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

14,450

14,450

01/11/12

مشاهده

شیراز کارتن

فارس - شیراز

فارس

12,500

12,500

01/11/12

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,400

13,400

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

12,500

12,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

12,500

12,500

01/11/11

مشاهده