ایران ضایعات

قیمت ضایعات سوپر ویژه

قیمت خریداران ضایعات سوپر ویژه

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعاتی بختیاری

لرستان - الیگودرز

لرستان

4,700

4,700

99/05/06

مشاهده

شرکت فراور فولاد آریا

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

6,120

6,120

99/04/31

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

6,100

6,100

99/04/29

مشاهده

پیمانکاری ققنوس

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

5,600

5,600

99/04/28

مشاهده

بنگاه ضایعات خلیلی

البرز - کرج

البرز

5,500

5,500

99/04/27

مشاهده

انبار شرکا

تهران - تهران

تهران

5,100

5,100

99/04/23

مشاهده

بنگاه محمدی

تهران - قدس

تهران

5,000

5,000

99/04/15

مشاهده

پیمانکاری ذوب ایران

اصفهان - اصفهان

اصفهان

5,000

5,000

99/04/07

مشاهده

انبار ضایعات وکیل

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

4,150

4,150

99/04/02

مشاهده

بنگاه آهن آلات مالک

تهران - ملارد

تهران

4,650

4,650

99/03/18

مشاهده

بنگاه ضایعات قاسمی

تهران - تهران

تهران

4,200

4,200

99/02/24

مشاهده

بنگاه ضایعات امید

تهران - تهران

تهران

4,600

4,600

99/02/24

مشاهده

پیمانکاری علینقیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

4,100

4,100

99/02/18

مشاهده

فولاد بریس خمین

مرکزی - خمین

مرکزی

4,050

4,050

99/02/17

مشاهده

بنگاه شهریار ( تهران)

تهران - تهران

تهران

4,100

4,100

99/02/14

مشاهده

بنگاه ضایعاتی راد

البرز - کرج

البرز

3,850

3,850

99/02/03

مشاهده

بنگاه بازیافت الوند

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

3,200

3,200

98/12/16

مشاهده

بنگاه آذربایجان

تهران - تهران

تهران

4,400

4,400

98/12/05

مشاهده

بنگاه آهن آلات مردانی

قزوین - قزوین

قزوین

3,700

3,700

98/11/08

مشاهده

بنگاه فلزات زنگویی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

3,300

3,300

98/10/26

مشاهده

بنگاه شهريار (بندرعباس)

هرمزگان - بندرعباس

هرمزگان

2,400

2,400

98/09/17

مشاهده

بنگاه شکارچی

تهران - تهران

تهران

3,170

3,170

98/09/14

مشاهده

بازرگانی پالاپلاس قم

قم - قم

قم

3,100

3,100

98/09/09

مشاهده

بنگاه اصفهان ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,850

2,850

98/08/20

مشاهده

دياكو فولاد اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,750

2,750

98/05/16

مشاهده