ایران ضایعات

قیمت ضایعات سوپر ویژه

قیمت خریداران ضایعات سوپر ویژه

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه موحدی

مازندران - بابل

مازندران

9,600

9,600

00/06/24

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,700

9,700

00/06/23

مشاهده

بنگاه اخوان حیدری

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

9,000

9,000

00/06/22

مشاهده

صنعتی فرنام (سایت 1)

تهران - تهران

تهران

10,450

10,450

00/06/22

مشاهده

مجتمع فولاد سامان یزد

یزد - یزد

یزد

10,200

10,200

00/06/22

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

00/06/22

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

9,600

9,600

00/06/21

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,150

10,150

00/06/20

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

10,200

10,200

00/06/19

مشاهده

بورس فلزات قاسمی

تهران - تهران

تهران

10,700

10,700

00/06/18

مشاهده

ضایعات وفائی

تهران - پاکدشت

تهران

10,300

10,300

00/06/18

مشاهده

بنگاه اعتماد

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

9,500

9,500

00/06/17

مشاهده

انبار فزمی گروپ

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/06/17

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

10,700

10,700

00/06/15

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

10,400

10,400

00/06/11

مشاهده

شرکت فلزات هونام فولاد بندرعباس

هرمزگان - بندرعباس

هرمزگان

10,200

10,200

00/06/10

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

10,500

10,500

00/06/10

مشاهده

ذوب بیستون کرمانشاه

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

11,210

11,210

00/06/09

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

10,800

10,800

00/06/09

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

11,150

11,150

00/06/09

مشاهده

بنگاه عدالت رسولی

تهران - تهران

تهران

10,300

10,300

00/06/09

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,200

10,200

00/06/08

مشاهده

انبار حدید قزوین

قزوین - قزوین

قزوین

11,000

11,000

00/06/07

مشاهده

بنگاه اصغرزاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

00/06/06

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,200

10,200

00/06/03

مشاهده