ایران ضایعات

قیمت ضایعات سوپر ویژه

قیمت خریداران ضایعات سوپر ویژه

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

13,300

13,300

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

15,000

15,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه وحید

تهران - تهران

تهران

14,300

14,300

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

13,500

13,500

02/07/06

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

02/07/06

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

15,300

15,300

02/07/06

مشاهده

بنگاه کنعانی

تهران - شهریار

تهران

15,600

15,600

02/07/05

مشاهده

بنگاه آراد

قم - قم

قم

13,500

13,500

02/07/05

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

14,500

14,500

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

15,900

15,900

02/07/05

مشاهده

انبار منتظریان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,400

14,400

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

14,800

14,800

02/07/05

مشاهده

ذوب آهن سپهر شرق

آذربایجان شرقی - عجب شیر

آذربایجان شرقی

14,400

14,400

02/07/05

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

15,100

15,100

02/07/05

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

15,699

15,699

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات بیات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,800

14,800

02/07/04

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

14,000

14,000

02/07/04

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

15,000

15,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

15,450

15,450

02/07/04

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

15,200

15,200

02/07/04

مشاهده

فلزات رنگی گوزل آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,200

13,200

02/07/04

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

15,100

15,100

02/07/03

مشاهده

فلزات رنگی پارسیان

البرز - کرج

البرز

13,700

13,700

02/07/03

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

13,800

13,800

02/07/03

مشاهده