ایران ضایعات

قیمت ضایعات سوپر ویژه

قیمت خریداران ضایعات سوپر ویژه

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/01/05

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,650

14,650

02/01/05

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,500

13,500

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

مرکزی

11,000

11,000

02/01/05

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

13,000

13,000

02/01/05

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

12,600

12,600

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات پوریا

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

11,700

11,700

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

12,500

12,500

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

14,500

14,500

02/01/05

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

15,000

15,000

02/01/05

مشاهده

پیمانکاری کیمیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,500

12,500

02/01/04

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/01/04

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,800

12,800

02/01/04

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

13,400

13,400

02/01/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

15,000

15,000

02/01/03

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,000

12,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

13,000

13,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

12,000

12,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

11,100

11,100

02/01/02

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

15,200

15,200

02/01/01

مشاهده

برادران بیرقدار

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,000

13,000

01/12/28

مشاهده

طوس فلز رمضانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

01/12/28

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

12,000

12,000

01/12/28

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

10,500

10,500

01/12/28

مشاهده