ایران ضایعات

قیمت ضایعات سوپر ویژه

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات سوپر ویژه

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

10,300

10,300

01/04/10

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

12,100

12,100

01/04/10

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

11,900

11,900

01/04/10

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

11,200

11,200

01/04/10

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,000

10,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

11,500

11,500

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

10,800

10,800

01/04/09

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

11,150

11,150

01/04/09

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,550

11,550

01/04/09

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,600

11,600

01/04/08

مشاهده

بنگاه فلزات بهمنی

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

01/04/08

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/04/08

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

11,700

11,700

01/04/08

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

10,700

10,700

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

10,900

10,900

01/04/08

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

10,650

10,650

01/04/08

مشاهده

ذوب بیستون کرمانشاه

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

12,180

12,180

01/04/08

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

11,800

11,800

01/04/08

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

11,700

11,700

01/04/08

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

10,800

10,800

01/04/07

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

11,100

11,100

01/04/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

11,200

11,200

01/04/07

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,100

11,100

01/04/07

مشاهده