ایران ضایعات

قیمت ضایعات سوپر ویژه

قیمت خریداران ضایعات سوپر ویژه

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

9,700

9,700

01/09/06

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

9,950

9,950

01/09/06

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

تهران

10,700

10,700

01/09/06

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

10,450

10,450

01/09/06

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

10,300

10,300

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,400

9,400

01/09/05

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

10,100

10,100

01/09/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

9,800

9,800

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

9,000

9,000

01/09/05

مشاهده

ذوب بیستون کرمانشاه

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,530

10,530

01/09/05

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,500

10,500

01/09/05

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

10,800

10,800

01/09/05

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

10,850

10,850

01/09/05

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

10,900

10,900

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

9,210

9,210

01/09/05

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

10,700

10,700

01/09/04

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

10,950

10,950

01/09/03

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

01/09/03

مشاهده

انبار ضایعات محمد

مرکزی - ساوه

مرکزی

9,500

9,500

01/09/03

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

10,960

10,960

01/09/03

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,150

10,150

01/09/03

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

9,700

9,700

01/09/02

مشاهده

ذوب آهن سپهر شرق

آذربایجان شرقی - عجب شیر

آذربایجان شرقی

10,200

10,200

01/09/02

مشاهده

فولاد آذر غلطک

آذربایجان شرقی - عجب شیر

آذربایجان شرقی

10,350

10,350

01/09/02

مشاهده