ایران ضایعات

قیمت ضایعات سوپر ویژه

قیمت خریداران ضایعات سوپر ویژه

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

10,900

10,900

00/07/26

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

9,000

9,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

10,350

10,350

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

10,015

10,015

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

10,600

10,600

00/07/26

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

11,200

11,200

00/07/26

مشاهده

انبار فزمی گروپ

تهران - تهران

تهران

11,450

11,450

00/07/26

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

11,000

11,000

00/07/26

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

11,400

11,400

00/07/26

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

10,900

10,900

00/07/26

مشاهده

فولاد آذر غلطک

آذربایجان شرقی - عجب شیر

آذربایجان شرقی

10,950

10,950

00/07/26

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

10,850

10,850

00/07/26

مشاهده

ذوب آهن سپهر شرق

آذربایجان شرقی - عجب شیر

آذربایجان شرقی

10,850

10,850

00/07/26

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

11,600

11,600

00/07/26

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

10,200

10,200

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

9,000

9,000

00/07/26

مشاهده

انبار رئوف

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,500

10,500

00/07/26

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/07/26

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

11,200

11,200

00/07/26

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,200

10,200

00/07/26

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

11,500

11,500

00/07/26

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

00/07/26

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

10,600

10,600

00/07/25

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

11,750

11,750

00/07/25

مشاهده