ایران ضایعات

قیمت ضایعات سوپر ویژه

قیمت خریداران ضایعات سوپر ویژه

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

15,000

15,000

02/09/20

مشاهده

شرکت فراور فولاد زنده رود

اصفهان - مبارکه

اصفهان

15,000

15,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

15,300

15,300

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

14,000

14,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

14,000

14,000

02/09/20

مشاهده

آذر کیوان آریا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,300

14,300

02/09/20

مشاهده

بنگاه آهن آلات محمدی

البرز - کرج

البرز

15,300

15,300

02/09/20

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

15,600

15,600

02/09/20

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

15,300

15,300

02/09/20

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

14,000

14,000

02/09/20

مشاهده

فلزات رنگی پارسیان

البرز - کرج

البرز

14,000

14,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه اهن الات صالحی

تهران - ورامین

تهران

16,800

16,800

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات بیات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,500

15,500

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

14,350

14,350

02/09/19

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,800

14,800

02/09/19

مشاهده

فوکاصنعت صبا (1)

زنجان - زنجان

زنجان

14,400

14,400

02/09/19

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,700

14,700

02/09/19

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

16,350

16,350

02/09/19

مشاهده

بنگاه کنعانی

تهران - شهریار

تهران

16,000

16,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

15,000

15,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

16,600

16,600

02/09/19

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

02/09/19

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

تهران

16,100

16,100

02/09/19

مشاهده

ذوب آهن سپهر شرق

آذربایجان شرقی - عجب شیر

آذربایجان شرقی

14,200

14,200

02/09/19

مشاهده