ایران ضایعات

قیمت ضایعات سوپر ویژه

قیمت خریداران ضایعات سوپر ویژه

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

12,600

12,600

02/01/13

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,000

12,000

02/01/12

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,000

13,000

02/01/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

13,500

13,500

02/01/12

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

14,700

14,700

02/01/12

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,800

12,800

02/01/12

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

14,600

14,600

02/01/11

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

14,500

14,500

02/01/11

مشاهده

برادران بیرقدار

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,600

13,600

02/01/11

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

12,700

12,700

02/01/11

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

15,000

15,000

02/01/10

مشاهده

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

14,200

14,200

02/01/10

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

12,000

12,000

02/01/10

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

11,000

11,000

02/01/10

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

12,200

12,200

02/01/10

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

13,000

13,000

02/01/10

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

11,500

11,500

02/01/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

12,000

12,000

02/01/09

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

15,200

15,200

02/01/09

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

15,200

15,200

02/01/09

مشاهده

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

14,800

14,800

02/01/09

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

مرکزی

11,000

11,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

11,500

11,500

02/01/08

مشاهده