ایران ضایعات

قیمت ضایعات گالوانیزه نو

قیمت خریداران ضایعات گالوانیزه نو

بنگاه علی جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

11,800

11,800

01/11/02

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

13,400

13,400

01/10/30

مشاهده

تهران بازیافت

تهران - تهران

تهران

13,600

13,600

01/10/28

مشاهده

بازرگانی کیمیا پولاد

تهران - تهران

تهران

13,300

13,300

01/10/03

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/08/14

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

11,500

11,500

01/08/07

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

10,900

10,900

01/07/27

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/06/07

مشاهده

بنگاه شکارچی

تهران - تهران

تهران

9,300

9,300

01/06/07

مشاهده

بنگاه عارف نيا

تهران - تهران

تهران

10,300

10,300

01/06/05

مشاهده

بنگاه ضایعات خورشیدوند

البرز - ساوجبلاغ

البرز

12,200

12,200

01/03/06

مشاهده

بنگاه فلزات صادقی

تهران - رباط کریم

تهران

12,000

12,000

01/03/01

مشاهده

شرکت سپهر فولاد لنجان

اصفهان - لنجان

اصفهان

8,000

8,000

01/02/16

مشاهده

بنگاه ضایعاتی راد

البرز - کرج

البرز

11,500

11,500

00/11/23

مشاهده

ضایعات وفائی

تهران - پاکدشت

تهران

11,000

11,000

00/11/16

مشاهده

بنگاه موحدی

مازندران - بابل

مازندران

10,800

10,800

00/11/15

مشاهده

بنگاه جواد رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

00/10/26

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

00/08/18

مشاهده

صنعتی فرنام (سایت 1)

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه سادات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,800

7,800

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات محمودی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

8,000

8,000

00/01/29

مشاهده

صنعتی فرنام (سایت 2)

تهران - تهران

تهران

10,100

10,100

99/12/02

مشاهده

بنگاه فاتح

تهران - شهریار

تهران

8,600

8,600

99/09/30

مشاهده

فولاد آریا اردستان

اصفهان - اردستان

اصفهان

6,800

6,800

99/08/19

مشاهده

شرکت فراور فولاد آریا

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

6,020

6,020

99/04/31

مشاهده