ایران ضایعات

قیمت ضایعات گالوانیزه نو

گالوانیزه نو

گالوانیزه نو

تاریخ بروزرسانی : 03/04/02

میانگین خرده بار: 14,950

میانگین عمده بار: 16,350

منظور از آهن گالوانیزه محصولات آهنی با پوشش نازکی از فلز روی می باشد. این آهن، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ می‌ماند. ضایعات گالوانیزه مانند سایر ضایعات آهنی قابل بازیافت هستند. برخی از ورق های آهنی دارای روکش گالوانیزه هستند. ضایعات گالوانیزه نو در کارگاه ها و کارخانجاتی که محصولات خود را با استفاده از ورق های گالوانیزه می سازند، تولید میشود، در واقع این نوع ضایعات اضافات ناشی از تولید می باشد.

بیشتر

قیمت خریداران ضایعات گالوانیزه نو

آخرین بنگاه های بروز شده

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر


230,000