ایران ضایعات

قیمت ضایعات گالوانیزه نو

قیمت خریداران ضایعات گالوانیزه نو

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

14,700

14,700

01/11/19

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

14,000

14,000

01/11/19

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

14,000

14,000

01/11/19

مشاهده

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

12,300

12,300

01/11/19

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

14,150

14,150

01/11/19

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

01/11/19

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

13,000

13,000

01/11/19

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/11/17

مشاهده

بنگاه آهن آلات محمدی

البرز - کرج

البرز

13,700

13,700

01/11/17

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,400

13,400

01/11/15

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

14,300

14,300

01/11/15

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

01/11/13

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

14,600

14,600

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

13,000

13,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه باقری

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,800

12,800

01/11/02

مشاهده

بنگاه علی جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

11,800

11,800

01/11/02

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

13,400

13,400

01/10/30

مشاهده

تهران بازیافت

تهران - تهران

تهران

13,600

13,600

01/10/28

مشاهده

انبار حدید قزوین

قزوین - قزوین

قزوین

11,900

11,900

01/10/17

مشاهده

بازرگانی کیمیا پولاد

تهران - تهران

تهران

13,300

13,300

01/10/03

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

12,600

12,600

01/09/30

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/08/23

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/08/14

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

11,500

11,500

01/08/07

مشاهده