ایران ضایعات

قیمت ضایعات گالوانیزه نو

قیمت خریداران ضایعات گالوانیزه نو

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

8,300

8,300

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

8,700

8,700

00/06/27

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,500

8,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه سادات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,800

7,800

00/06/27

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

9,200

9,200

00/06/27

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

9,800

9,800

00/06/24

مشاهده

بازرگانی کیمیا پولاد

تهران - تهران

تهران

9,700

9,700

00/06/24

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

10,050

10,050

00/06/24

مشاهده

بنگاه موحدی

مازندران - بابل

مازندران

9,100

9,100

00/06/24

مشاهده

بنگاه بختیاری

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

00/06/23

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

9,200

9,200

00/06/23

مشاهده

صنعتی فرنام (سایت 1)

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

00/06/22

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

9,900

9,900

00/06/19

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

10,300

10,300

00/06/19

مشاهده

ضایعات وفائی

تهران - پاکدشت

تهران

10,500

10,500

00/06/18

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

10,000

10,000

00/06/10

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

10,950

10,950

00/06/09

مشاهده

انبار حدید قزوین

قزوین - قزوین

قزوین

10,600

10,600

00/06/07

مشاهده

بنگاه خاتمی

تهران - قدس

تهران

9,300

9,300

00/05/16

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

11,250

11,250

00/04/12

مشاهده

بنگاه پوردیان

مازندران - ساری

مازندران

10,000

10,000

00/03/21

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

10,200

10,200

00/03/04

مشاهده