قیمت ضایعات گالوانیزه نو

به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات گالوانیزه نو
نام مرکز
قیمت
به روزرسانی
3,000
98/03/27
2,550
98/03/26
2,670
98/03/26
2,770
98/02/24
2,800
98/01/19
3,150
97/12/06
2,600
97/11/12
2,500
97/11/10
2,550
97/10/16
2,450
97/10/03
2,000
97/10/02
1,500
97/09/27
1,610
97/09/26
3,200
97/08/23
2,850
97/07/21
2,450
97/07/18
2,100
97/06/03
2,200
97/05/20
1,960
97/05/04
1,980
97/05/03
  • 22 مورد
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی