قیمت ضایعات گالوانیزه نو

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات گالوانیزه نو
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
8,240
99/07/07
6,200
99/07/07
8,000
99/07/07
8,450
99/07/06
7,200
99/07/06
8,400
99/07/05
6,000
99/07/04
6,700
99/07/01
7,400
99/06/29
6,200
99/06/19
6,500
99/06/12
6,150
99/05/27
5,950
99/05/22
6,020
99/04/31
6,000
99/04/29
5,600
99/04/28
5,700
99/04/27
4,900
99/04/15
4,700
99/04/07
4,720
99/03/18
4,250
99/02/21
3,600
99/02/09
3,850
99/02/03
4,000
98/12/19
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی