ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن درجه دو

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه دو

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

12,500

12,500

02/09/01

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

14,250

14,250

02/09/01

مشاهده

بنگاه مشایخی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

13,000

13,000

02/08/30

مشاهده

بنگاه ضایعات حبیبی

کردستان - سنندج

کردستان

12,500

12,500

02/08/30

مشاهده

بنگاه کنگازیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,000

13,000

02/08/29

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

13,000

13,000

02/08/28

مشاهده

ذوب آهن سپهر شرق

آذربایجان شرقی - عجب شیر

آذربایجان شرقی

13,100

13,100

02/08/28

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

13,000

13,000

02/08/28

مشاهده

برنا سنا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,200

14,200

02/08/27

مشاهده

بورس فلزات رنگی بهزاد

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

12,500

12,500

02/08/27

مشاهده

تولیدی دهستانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,500

12,500

02/08/27

مشاهده

بنگاه فلزات کاظمی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,000

13,000

02/08/24

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/08/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

12,500

12,500

02/08/22

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

02/08/21

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

11,000

11,000

02/08/21

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

12,000

12,000

02/08/21

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

12,800

12,800

02/08/18

مشاهده

بنگاه علوی

یزد - یزد

یزد

12,500

12,500

02/08/17

مشاهده

فولاد البرز غرب ابهر

زنجان - ابهر

زنجان

14,300

14,300

02/08/17

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/08/16

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

02/08/14

مشاهده

بنگاه حاج نوروزی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

12,500

12,500

02/08/13

مشاهده

پیام جنوب

خوزستان - اهواز

خوزستان

11,000

11,000

02/08/11

مشاهده

پیمانکاری کیمیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,500

11,500

02/08/11

مشاهده