ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن درجه دو

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه دو

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

9,500

9,500

01/04/10

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

10,300

10,300

01/04/10

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

10,000

10,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

11,850

11,850

01/04/10

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

10,700

10,700

01/04/10

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,000

10,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

10,200

10,200

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

10,200

10,200

01/04/09

مشاهده

پیام جنوب

خوزستان - اهواز

خوزستان

10,500

10,500

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

11,200

11,200

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/04/09

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

10,850

10,850

01/04/09

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,050

11,050

01/04/09

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

10,000

10,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

10,300

10,300

01/04/08

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,700

10,700

01/04/08

مشاهده

صنایع فولاد اهواز

خوزستان - اهواز

خوزستان

11,290

11,290

01/04/08

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

8,800

8,800

01/04/08

مشاهده

مرکز ضایعات کوشش

مازندران - آمل

مازندران

9,000

9,000

01/04/08

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

10,800

10,800

01/04/08

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

10,600

10,600

01/04/08

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

10,200

10,200

01/04/08

مشاهده

انبار ضایعات سید هادی

مرکزی - دلیجان

مرکزی

10,500

10,500

01/04/08

مشاهده