قیمت ضایعات آهن درجه دو

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آهن درجه دو
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
3,400
98/12/09
3,500
98/12/09
3,700
98/12/09
3,500
98/12/09
3,900
98/12/08
3,700
98/12/08
4,350
98/12/08
4,380
98/12/08
4,300
98/12/07
4,450
98/12/07
3,800
98/12/07
3,300
98/12/07
3,900
98/12/06
4,000
98/12/06
4,000
98/12/06
3,300
98/12/06
3,700
98/12/06
4,500
98/12/05
4,000
98/12/04
4,580
98/12/04
3,800
98/12/04
3,700
98/12/02
3,700
98/12/01
4,000
98/11/30
3,800
98/11/29
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی