ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن درجه دو

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه دو

بنگاه علوی

یزد - یزد

یزد

12,500

12,500

02/07/05

مشاهده

بنگاه آراد

قم - قم

قم

12,000

12,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

14,000

14,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

12,000

12,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات دانش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

11,500

11,500

02/07/05

مشاهده

بنگاه امیدی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

12,300

12,300

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

13,800

13,800

02/07/05

مشاهده

بنگاه پویا ملکی

گیلان - رودسر

گیلان

11,700

11,700

02/07/05

مشاهده

ذوب آهن سپهر شرق

آذربایجان شرقی - عجب شیر

آذربایجان شرقی

13,400

13,400

02/07/05

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

14,300

14,300

02/07/05

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

14,600

14,600

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/07/05

مشاهده

انبار بوتان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

13,500

13,500

02/07/04

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

13,200

13,200

02/07/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

14,200

14,200

02/07/04

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

14,200

14,200

02/07/04

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

13,000

13,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

12,500

12,500

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

12,500

12,500

02/07/03

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

13,600

13,600

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

13,500

13,500

02/07/03

مشاهده