ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن درجه دو

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه دو

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

8,200

8,200

01/09/06

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

9,580

9,580

01/09/06

مشاهده

انبار آهن آلات زرگر

تهران - شهریار

تهران

10,200

10,200

01/09/06

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

9,500

9,500

01/09/06

مشاهده

بنگاه هاشمیان

آذربایجان غربی - نقده

آذربایجان غربی

7,500

7,500

01/09/06

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

9,600

9,600

01/09/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,000

9,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

9,200

9,200

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

8,600

8,600

01/09/05

مشاهده

بنگاه داودی

قم - قم

قم

9,000

9,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

8,000

8,000

01/09/05

مشاهده

ذوب بیستون کرمانشاه

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,380

10,380

01/09/05

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

8,400

8,400

01/09/05

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

تهران

9,000

9,000

01/09/05

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

10,150

10,150

01/09/05

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

9,800

9,800

01/09/05

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,500

8,500

01/09/05

مشاهده

بنگاه پردلی

کرمان - کرمان

کرمان

9,000

9,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

8,020

8,020

01/09/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

8,800

8,800

01/09/05

مشاهده

بنگاه احمدرضا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,800

8,800

01/09/04

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

8,500

8,500

01/09/04

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

8,800

8,800

01/09/04

مشاهده