ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن درجه دو

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه دو

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

12,700

12,700

01/11/19

مشاهده

فلزات رنگی معافی

تهران - شهریار

تهران

11,500

11,500

01/11/19

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

13,900

13,900

01/11/19

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

12,800

12,800

01/11/19

مشاهده

صنایع فولاد اهواز

خوزستان - اهواز

خوزستان

13,690

13,690

01/11/19

مشاهده

ذوب بیستون کرمانشاه

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

14,080

14,080

01/11/19

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

13,200

13,200

01/11/19

مشاهده

بنگاه ضایعات دانش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

13,950

13,950

01/11/19

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

12,700

12,700

01/11/19

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

11,850

11,850

01/11/19

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

13,500

13,500

01/11/19

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,250

12,250

01/11/19

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

11,300

11,300

01/11/19

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

12,000

12,000

01/11/19

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

11,500

11,500

01/11/18

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,800

12,800

01/11/18

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,200

12,200

01/11/18

مشاهده

شرکت فولاد آلیاژی اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,500

12,500

01/11/18

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

12,300

12,300

01/11/18

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,800

12,800

01/11/18

مشاهده

شیراز کارتن

فارس - شیراز

فارس

11,500

11,500

01/11/18

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

12,800

12,800

01/11/18

مشاهده