ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن درجه یک

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,400

13,400

02/07/02

مشاهده

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

13,500

13,500

02/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

10,500

10,500

02/07/02

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

14,900

14,900

02/07/02

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

14,200

14,200

02/07/02

مشاهده

بنگاه آهن آلات محمدی

البرز - کرج

البرز

14,200

14,200

02/07/01

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

13,300

13,300

02/07/01

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

14,000

14,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعات اسفندیاری

کرمان - جیرفت

کرمان

11,600

11,600

02/06/31

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,450

14,450

02/06/31

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

11,000

11,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

13,600

13,600

02/06/31

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

15,000

15,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

13,200

13,200

02/06/30

مشاهده

بنگاه نقی پور

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/06/29

مشاهده

فوکاصنعت صبا (1)

زنجان - زنجان

زنجان

14,600

14,600

02/06/29

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,000

13,000

02/06/29

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

13,000

13,000

02/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

14,800

14,800

02/06/27

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

15,200

15,200

02/06/27

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

14,000

14,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

13,000

13,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه مجتبی (اسدپور)

مازندران - بابل

مازندران

13,000

13,000

02/06/26

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,000

14,000

02/06/26

مشاهده