ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن درجه یک

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

00/11/11

مشاهده

کارگاه بازیافت هداوند

یزد - یزد

یزد

9,600

9,600

00/11/10

مشاهده

بنگاه برادران خدادادی

اصفهان - فلاورجان

اصفهان

10,700

10,700

00/11/08

مشاهده

پیمانکاری بهرام

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

9,000

9,000

00/11/05

مشاهده

بنگاه اکبری

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,700

10,700

00/11/04

مشاهده

بنگاه برادران عظیمی

گیلان - رشت

گیلان

9,800

9,800

00/10/29

مشاهده

بنگاه جواد رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,200

10,200

00/10/26

مشاهده

انبار ضایعات کیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,300

10,300

00/10/14

مشاهده

بنگاه لیان ضایعات

بوشهر - بوشهر

بوشهر

10,000

10,000

00/10/13

مشاهده

فوکاصنعت صبا (2)

زنجان - زنجان

زنجان

10,350

10,350

00/10/09

مشاهده

انبار فزمی گروپ

تهران - تهران

تهران

11,150

11,150

00/09/29

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

10,500

10,500

00/08/18

مشاهده

بنگاه اصغرزاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

00/08/12

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,000

10,000

00/08/12

مشاهده

صنعتی فرنام (سایت 1)

تهران - تهران

تهران

11,200

11,200

00/07/25

مشاهده

بنگاه فلزات غلامی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,200

9,200

00/07/21

مشاهده

بنگاه عدالت رسولی

تهران - تهران

تهران

10,100

10,100

00/06/09

مشاهده

فولاد کاویان سپنتا

تهران - تهران

تهران

10,200

10,200

00/05/31

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

تهران

10,400

10,400

00/05/30

مشاهده

بنگاه اهوازی جزایری

خوزستان - اهواز

خوزستان

8,000

8,000

00/03/30

مشاهده

بنگاه قهرمانی و جعفری

فارس - شیراز

فارس

8,500

8,500

00/03/13

مشاهده

بنگاه پرستو

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,500

8,500

00/03/12

مشاهده

بنگاه فلزات برادران محمدی

هرمزگان - بندرعباس

هرمزگان

8,000

8,000

00/03/08

مشاهده

بنگاه حافظ

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,200

8,200

00/02/18

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سید عادل

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,600

8,600

00/02/13

مشاهده