قیمت ضایعات آهن درجه یک

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
5,600
99/05/14
6,000
99/05/14
6,035
99/05/14
5,600
99/05/14
5,300
99/05/14
5,600
99/05/14
5,700
99/05/14
5,300
99/05/14
5,900
99/05/14
6,500
99/05/14
5,100
99/05/13
5,000
99/05/13
5,400
99/05/13
5,800
99/05/13
4,700
99/05/13
4,800
99/05/13
5,910
99/05/13
5,100
99/05/13
6,240
99/05/13
5,700
99/05/13
5,500
99/05/13
5,900
99/05/13
5,920
99/05/13
6,000
99/05/13
6,100
99/05/12
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی