قیمت ضایعات آهن درجه یک

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
2,830
98/08/21
2,500
98/08/21
2,500
98/08/21
2,600
98/08/21
3,100
98/08/21
2,690
98/08/21
2,830
98/08/21
2,600
98/08/21
2,800
98/08/21
2,750
98/08/20
3,000
98/08/20
2,500
98/08/20
2,720
98/08/20
2,730
98/08/20
3,050
98/08/20
2,550
98/08/20
2,810
98/08/20
2,400
98/08/20
2,650
98/08/19
2,800
98/08/19
2,820
98/08/19
2,940
98/08/19
2,700
98/08/19
2,650
98/08/18
2,650
98/08/18
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی