قیمت ضایعات آهن درجه یک

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
2,685
98/11/05
3,450
98/11/05
3,400
98/11/05
3,600
98/11/05
2,900
98/11/05
3,700
98/11/05
3,110
98/11/05
3,700
98/11/05
3,850
98/11/05
3,000
98/11/04
3,300
98/11/04
3,250
98/11/04
3,300
98/11/04
2,900
98/11/04
3,300
98/11/03
3,700
98/11/03
3,300
98/11/03
3,400
98/11/03
3,500
98/11/03
3,100
98/11/02
3,300
98/11/02
3,500
98/11/02
2,900
98/11/02
3,250
98/11/01
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی