قیمت ضایعات آهن درجه یک

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
6,300
99/09/05
7,500
99/09/05
6,500
99/09/05
7,350
99/09/05
6,200
99/09/05
6,800
99/09/05
7,100
99/09/05
6,500
99/09/05
6,500
99/09/05
7,500
99/09/05
7,480
99/09/05
6,820
99/09/05
7,100
99/09/05
6,610
99/09/05
7,700
99/09/05
7,520
99/09/05
6,800
99/09/05
7,000
99/09/04
7,500
99/09/04
7,750
99/09/04
6,700
99/09/04
7,000
99/09/04
7,000
99/09/04
6,900
99/09/04
6,200
99/09/04
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی