ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن درجه یک

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,900

10,900

00/09/11

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه الماسی

تهران - تهران

تهران

10,600

10,600

00/09/11

مشاهده

ینقاق ضایعات

گلستان - گرگان

گلستان

10,000

10,000

00/09/11

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

10,800

10,800

00/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,700

9,700

00/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

9,400

9,400

00/09/11

مشاهده

فولاد کویر دامغان

سمنان - دامغان

سمنان

10,750

10,750

00/09/11

مشاهده

بنگاه حکمتیان

فارس - شیراز

فارس

9,800

9,800

00/09/11

مشاهده

بنگاه ایران امین

تهران - رباط کریم

تهران

10,400

10,400

00/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

10,710

10,710

00/09/11

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

10,000

10,000

00/09/11

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,350

11,350

00/09/11

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

10,600

10,600

00/09/11

مشاهده

انبار فزمی گروپ

تهران - تهران

تهران

10,800

10,800

00/09/11

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

10,700

10,700

00/09/11

مشاهده

هامون لاله کاوه

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

11,300

11,300

00/09/11

مشاهده

تولیدی قاضی زاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,700

10,700

00/09/11

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

11,050

11,050

00/09/11

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

00/09/11

مشاهده

پرس حسینی

تهران - رباط کریم

تهران

10,500

10,500

00/09/11

مشاهده

ضایعاتی رحمتی

مرکزی - شازند

مرکزی

10,000

10,000

00/09/11

مشاهده

بازرگانی فراز حدید آذربایجان

آذربایجان شرقی - میانه

آذربایجان شرقی

11,700

11,700

00/09/10

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

10,500

10,500

00/09/10

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

11,000

11,000

00/09/10

مشاهده