قیمت ضایعات آهن درجه یک

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
2,730
98/07/22
2,800
98/07/22
2,900
98/07/21
2,700
98/07/21
2,530
98/07/21
2,500
98/07/21
2,580
98/07/21
2,400
98/07/21
2,500
98/07/20
2,600
98/07/20
2,500
98/07/20
2,700
98/07/20
2,830
98/07/20
2,600
98/07/20
2,400
98/07/19
2,700
98/07/19
2,400
98/07/19
2,500
98/07/19
2,710
98/07/19
2,500
98/07/18
2,680
98/07/17
2,450
98/07/17
2,500
98/07/17
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی