ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن درجه یک

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,400

9,400

01/07/09

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

8,300

8,300

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

9,500

9,500

01/07/09

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

9,650

9,650

01/07/09

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

9,700

9,700

01/07/09

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,500

8,500

01/07/09

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

8,700

8,700

01/07/09

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

9,100

9,100

01/07/09

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

10,750

10,750

01/07/09

مشاهده

شرکت کیمیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

8,500

8,500

01/07/09

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

10,400

10,400

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

10,000

10,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

01/07/09

مشاهده

شیراز کارتن

فارس - شیراز

فارس

8,500

8,500

01/07/09

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

9,500

9,500

01/07/08

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

10,100

10,100

01/07/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

9,700

9,700

01/07/08

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

8,700

8,700

01/07/08

مشاهده

بنگاه آتش اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,500

9,500

01/07/08

مشاهده

بنگاه سخی بختیاری

فارس - کازرون

فارس

9,000

9,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,500

8,500

01/07/08

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

8,620

8,620

01/07/08

مشاهده