ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن درجه یک

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک

آذر کیوان آریا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,000

14,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

12,200

12,200

02/09/10

مشاهده

آهن الات قربانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,400

14,400

02/09/10

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

13,000

13,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

12,500

12,500

02/09/10

مشاهده

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

13,300

13,300

02/09/10

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

14,000

14,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

13,000

13,000

02/09/10

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

12,500

12,500

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,600

13,600

02/09/10

مشاهده

آسیاب پلاستیک البرز

قزوین - قزوین

قزوین

13,000

13,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

02/09/10

مشاهده

انبار سِگال

تهران - تهران

تهران

14,400

14,400

02/09/10

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

13,600

13,600

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات ثانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,700

13,700

02/09/10

مشاهده

بنگاه محسن کرمی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

14,700

14,700

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات دانش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,500

13,500

02/09/09

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

15,300

15,300

02/09/09

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

13,000

13,000

02/09/09

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

14,200

14,200

02/09/09

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

14,300

14,300

02/09/09

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,500

12,500

02/09/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

02/09/09

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

14,300

14,300

02/09/09

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

14,200

14,200

02/09/09

مشاهده