قیمت ضایعات آهن آلیاژی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آهن آلیاژی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
8,300
99/12/11
7,300
99/12/11
8,000
99/12/11
8,000
99/12/11
8,250
99/12/11
7,500
99/12/11
8,600
99/12/11
8,500
99/12/10
7,900
99/12/09
7,000
99/12/09
7,750
99/12/09
8,500
99/12/09
8,600
99/12/09
8,000
99/12/08
8,000
99/12/07
8,100
99/12/07
8,600
99/12/06
7,800
99/12/06
8,500
99/12/06
8,800
99/12/06
8,700
99/12/04
8,700
99/12/04
8,750
99/12/04
8,000
99/12/02
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی