قیمت ضایعات آهن آلیاژی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آهن آلیاژی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
3,010
98/11/05
3,200
98/11/05
2,600
98/11/04
3,150
98/11/04
3,200
98/11/04
3,000
98/11/04
3,100
98/11/03
3,400
98/11/03
3,350
98/11/02
2,850
98/10/28
3,500
98/10/27
2,910
98/10/26
2,500
98/10/26
3,100
98/10/21
3,500
98/10/18
2,600
98/09/27
2,900
98/09/21
2,950
98/09/19
2,850
98/09/13
2,580
98/08/20
2,250
98/08/08
2,500
98/07/10
2,400
98/05/11
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی