ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن آلیاژی

قیمت خریداران ضایعات آهن آلیاژی

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

12,000

12,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

13,000

13,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

12,000

12,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات معمری

تهران - تهران

تهران

14,800

14,800

02/09/11

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

12,000

12,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه داودی

قم - قم

قم

10,000

10,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

13,300

13,300

02/09/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

13,300

13,300

02/09/09

مشاهده

بنگاه ضایعات اسفندیاری

کرمان - جیرفت

کرمان

11,300

11,300

02/09/07

مشاهده

برادران بیرقدار

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

11,000

11,000

02/09/07

مشاهده

فوکاصنعت صبا (1)

زنجان - زنجان

زنجان

14,000

14,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

13,000

13,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه ضایعات اصفهان

اصفهان - برخوار

اصفهان

12,000

12,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

02/09/06

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,900

11,900

02/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,000

10,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

02/09/04

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

10,500

10,500

02/09/04

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

13,100

13,100

02/09/04

مشاهده

شرکت فراور فولاد زنده رود

اصفهان - مبارکه

اصفهان

14,500

14,500

02/09/02

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

13,550

13,550

02/09/01

مشاهده

فلزات رنگی سلمانی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

12,200

12,200

02/09/01

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

10,500

10,500

02/08/28

مشاهده

انبار حدید قزوین

قزوین - قزوین

قزوین

10,000

10,000

02/08/27

مشاهده