قیمت ضایعات آهن آلیاژی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آهن آلیاژی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
6,300
99/07/02
6,820
99/07/02
6,600
99/07/02
6,300
99/07/02
6,100
99/07/02
6,100
99/07/02
5,800
99/07/02
6,500
99/07/01
6,800
99/07/01
6,600
99/07/01
6,660
99/06/31
6,300
99/06/31
5,950
99/06/31
6,500
99/06/30
6,370
99/06/29
6,550
99/06/29
6,000
99/06/23
6,000
99/06/22
6,800
99/06/20
5,600
99/06/19
5,700
99/06/18
5,000
99/06/12
5,500
99/06/12
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی