ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن آلیاژی

قیمت خریداران ضایعات آهن آلیاژی

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,000

10,000

02/01/12

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

10,500

10,500

02/01/12

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

13,500

13,500

02/01/12

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,000

12,000

02/01/12

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

13,200

13,200

02/01/11

مشاهده

برادران بیرقدار

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

10,000

10,000

02/01/11

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

10,300

10,300

02/01/11

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,000

10,000

02/01/10

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,000

10,000

02/01/10

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

10,000

10,000

02/01/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

10,000

10,000

02/01/09

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

11,700

11,700

02/01/09

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

02/01/08

مشاهده

انبار حدید قزوین

قزوین - قزوین

قزوین

10,000

10,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/01/05

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,980

13,980

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

11,000

11,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

11,500

11,500

02/01/03

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

13,600

13,600

01/12/27

مشاهده

فوکاصنعت صبا (1)

زنجان - زنجان

زنجان

13,200

13,200

01/12/23

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

13,300

13,300

01/12/21

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

فارس

12,000

12,000

01/12/19

مشاهده

بنگاه داودی

قم - قم

قم

11,000

11,000

01/12/06

مشاهده