ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

گالوانیزه نو

گالوانیزه نو

تاریخ بروزرسانی : 03/05/03

میانگین خرده بار: 14,325

میانگین عمده بار: 15,700

منظور از آهن گالوانیزه محصولات آهنی با پوشش نازکی از فلز روی می باشد. این آهن، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ می‌ماند. ضایعات گالوانیزه مانند سایر ضایعات آهنی قابل بازیافت هستند. برخی از ورق های آهنی دارای روکش گالوانیزه هستند. ضایعات گالوانیزه نو در کارگاه ها و کارخانجاتی که محصولات خود را با استفاده از ورق های گالوانیزه می سازند، تولید میشود، در واقع این نوع ضایعات اضافات ناشی از تولید می باشد.

بیشتر