ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات مادر برد (دو چیپ)

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

175,000

175,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

185,000

185,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

69,300

69,300

01/04/15

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

190,000

190,000

01/04/14

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

190,000

190,000

01/04/14

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

190,000

190,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

180,000

180,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

160,000

160,000

01/04/13

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

100,000

100,000

01/04/13

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

193,000

193,000

01/04/13

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

190,000

190,000

01/04/13

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

150,000

150,000

01/04/13

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

194,000

194,000

01/04/12

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

170,000

170,000

01/04/12

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

175,000

175,000

01/04/12

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

190,000

190,000

01/04/12

مشاهده

بنگاه صفری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

170,000

170,000

01/04/11

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

200,000

200,000

01/04/11

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

160,000

160,000

01/04/11

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

180,000

180,000

01/04/11

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

140,000

140,000

01/04/11

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

150,000

150,000

01/04/10

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

160,000

160,000

01/04/10

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

165,000

165,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

190,000

190,000

01/04/07

مشاهده