ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سی پی یو - CPU

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

750,000

750,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

اسلامشهر

700,000

700,000

02/09/11

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

565,000

565,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه الکترونیک قربانی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

700,000

700,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

1,000,000

1,000,000

02/09/04

مشاهده

کاتالیزور ایران

تهران - تهران

تهران

510,000

510,000

02/08/28

مشاهده

بنگاه مهدی احمدی

تهران - تهران

تهران

850,000

850,000

02/08/23

مشاهده

بازیافت فلزات طلایی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

620,000

620,000

02/08/06

مشاهده

بنگاه افسر

تهران - تهران

تهران

590,000

590,000

02/01/26

مشاهده

بنگاه پارس مهدی

تهران - ری

ری

1,200,000

1,200,000

02/01/21

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

600,000

600,000

01/11/02

مشاهده

بنگاه ماراش

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/10/17

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

رباط کریم

450,000

450,000

01/09/21

مشاهده

ضایعات الکترونیک جهان

تهران - تهران

تهران

600,000

600,000

01/01/30

مشاهده

بنگاه شهرزاد

تهران - تهران

تهران

410,000

410,000

00/02/19

مشاهده

بنگاه آرشا

تهران - رباط کریم

رباط کریم

300,000

300,000

99/11/20

مشاهده

بنگاه محمد باقری

تهران - شهریار

شهریار

450,000

450,000

99/10/19

مشاهده