ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

12,400

12,400

02/07/07

مشاهده

فلزات مهدی حسنلو

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات پژمانفرد

بوشهر - بوشهر

بوشهر

12,300

12,300

02/07/06

مشاهده

فلزات رنگی محمدی

فارس - شیراز

فارس

12,000

12,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

14,200

14,200

02/07/06

مشاهده

بنگاه توسعه رضایی

بوشهر - بوشهر

بوشهر

12,000

12,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه وحید

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

02/07/06

مشاهده

ضایعاتی حسن مرادی

کردستان - سنندج

کردستان

13,000

13,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

12,500

12,500

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

13,000

13,000

02/07/06

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

14,800

14,800

02/07/06

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

12,500

12,500

02/07/06

مشاهده

بنگاه کنعانی

تهران - شهریار

تهران

15,000

15,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه علوی

یزد - یزد

یزد

12,500

12,500

02/07/05

مشاهده

بنگاه آراد

قم - قم

قم

12,500

12,500

02/07/05

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

14,000

14,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

14,000

14,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات دانش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,500

13,500

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

15,200

15,200

02/07/05

مشاهده

انبار منتظریان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه پویا ملکی

گیلان - رودسر

گیلان

13,000

13,000

02/07/05

مشاهده

ذوب آهن سپهر شرق

آذربایجان شرقی - عجب شیر

آذربایجان شرقی

13,900

13,900

02/07/05

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

14,600

14,600

02/07/05

مشاهده