ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

آهن ویژه

آهن ویژه

تاریخ بروزرسانی : 03/05/03

میانگین خرده بار: 14,233

میانگین عمده بار: 15,734

ضایعات آهن ویژه در مقایسه با آهن سوپر ویژه در مرتبه پایین تری قرار دارند. همچنین ارزش آنها نیز پایین تر می باشد. آهن آلات ساختمانی از قبیل تیرآهن، میل گردهای سایز بالا، نبشی، ناودانی و لوله های ضخیم، شاسی خودروهای سنگین ، ورق آهنی بدون زنگ زدگی، ضایعات ورق های ضخیم، لوله ها و تسمه های آهنی را می توان در این دسته قرار داد.

بیشتر